Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 20 October 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Methyl ricinoleate
205-472-3 141-24-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
[No public or meaningful name is available]
472-020-1
Not Classified
Notified C&L View details
N Fe 8
454-420-8
Not Classified
Notified C&L View details
Trimethyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
219-547-3 2459-10-1
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
Rosin, fumarated
266-040-8 65997-04-8
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 4
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-ol
235-987-9 13080-90-5
Flam. Sol. 1
GHS02
Notified C&L View details
Methyl methacrylate-acrylic acid polymer
640-363-8 25322-25-2
Not Classified
Notified C&L View details
3-(dimethylamino)propyl methacrylate
243-911-0 20602-77-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pent-4-en-2-ol
603-125-00-4
407-850-5 89544-40-1
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
2-naphthyl isocyanate
218-815-7 2243-54-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Trypsin
607-831-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Resp. Sens. 1
STOT SE 3
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Fusafungine
215-737-5 1393-87-9
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
2-ethylhexyl oleate
247-655-0 26399-02-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
Sodium hydrogen 4-[[4-(ethylamino)-m-tolyl][4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]benzene-1,3-disulphonate
220-167-5 2650-17-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Benzthiazide
202-061-0 91-33-8
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Tridecyl phosphate
224-099-7 4200-55-9
Not Classified
Notified C&L View details
2-tert-butylcyclohexyl propionate
255-044-5 40702-13-4
Not Classified
Notified C&L View details
Magnesium thiosulphate
233-340-5 10124-53-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, hydrodesulfurized
Distillate aromatic extract (treated)
[A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction of a light paraffin distillate and treated with hydrogen to convert the organic sulfur to hydrogen sulfide which is eliminated. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C40 and produces a finished oil with a viscosity of greater than 10cSt at 40 °C.]
A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction of a light paraffin distillate and treated with hydrogen to convert the organic sulfur to hydrogen sulfide which is eliminated. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C40 and produces a finished oil with a viscosity of greater than 10cSt at 40°C.
649-540-00-4
295-340-1 91995-77-6
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
Disodium [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(2-)
274-491-7 70236-61-2
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
Corn oil
617-614-5 84696-06-0
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl
217-591-8 1898-66-4
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details
Hydrogen [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]hydroxychromate(1-), compound with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]propylamine (1:1)
287-257-4 85443-67-0
Skin Sens. 1B
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Cyclohexane, oxidized, non-acidic by-products, distn. residues
The complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from the air oxidation of cyclohexane after removal of acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C12 and boiling in the range of approximately 172°C to 324°C (342°F to 615°F).
271-816-4 68609-04-1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2B
Muta. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
4-(1-methylvinyl)cyclohex-1-ene-1-methyl acetate
239-162-4 15111-96-3
Not Classified
Notified C&L View details
Barium diethanolate
220-829-3 2914-19-4
GHS02 GHS05 GHS07
Notified C&L View details
5-[3-(1-ethoxyethoxy)-3-methyl-4-penten-1-ynyl]-2,4,6,6-tetramethyl-5,6,7,7a-tetrahydro-1,3-benzodioxol-5-ol
605-301-6 162691-59-0
Aquatic Acute 3
Aquatic Chronic 3
REACH registration C&L View details
Sodium bis[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-[[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)imino]methyl]phenolato(2-)]chromate(1-)
280-929-8 83804-09-5
Notified C&L View details
Castor oil, reaction products with 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid
298-718-4 93821-32-0
Not Classified
Notified C&L View details
(2-hydroxypropyl)trimethylammonium 2-ethylhexanoate
263-502-0 62314-22-1
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
Repr. 2
GHS05 GHS08
REACH registration C&L View details
4-FLUORO-3-HYDROXY-BENZOIC ACID METHYL ESTER
606-779-9 214822-96-5
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
2-Azetidinecarboxylic acid
606-432-1 20063-89-2
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
(Dimethoxy(methyl)silyl)methyl 2-methacrylate
479-600-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
[No public or meaningful name is available]
460-360-3
Not Classified
Notified C&L View details
cis-4,5-difluoro-1,3-dioxolan-2-one
608-588-6 311810-75-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Copper diformate
208-865-8 544-19-4
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS06 GHS09
REACH registration C&L View details
Benzoic acid, 2-ethoxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]-, ethyl ester
604-604-0 147770-06-7
Aquatic Chronic 4
REACH registration C&L View details
Polygonum bistorta, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Polygonum bistorta, Polygonaceae.
281-680-8 84012-36-2
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
2,2'-oxydipropanol
203-599-9 108-61-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(E)-4-(1-methylvinyl)cyclohexene-1-carbaldehyde oxime
250-402-7 30950-27-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Hafnium tetrabromide
237-416-9 13777-22-5
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
1,2-dichloro-3-(trifluoromethyl)benzene
259-336-3 54773-19-2
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
Filipendula ulmaria, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Filipendula ulmaria, Rosaceae.
283-886-3 84775-57-5
Not Classified
Notified C&L View details
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., branched and linear, tetraethylenepentamine and triethylenetetramine
500-382-3 157707-73-8
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
nickel zirkonium trioxide
028-057-00-7
274-755-1 70692-93-2
Skin Sens. 1
STOT RE 1
Carc. 1A
GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
1,3-Benzenediamine, 4-methyl-N3-[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]-
442-110-5
Skin Sens. 1
STOT RE 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
N-[(p-tolylsulphonyl]-p-toluenesulphonamide
223-016-1 3695-00-9
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Isopentyl laurate
228-626-1 6309-51-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
Chloroneb
220-222-3 2675-77-6
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
1-methyl-3-sulphonatopyridinium
244-626-4 21876-47-1
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.