Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 22 October 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
2',4'-difluoro[1,1'-biphenyl]-4-ol
261-599-4 59089-68-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
4-Chlorophenethyl bromide
613-774-5 6529-53-9
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Protein hydrolyzates, wheat gluten
Substance obtained by acidic, alkaline, or enzymatic hydrolysis of triticum composed primarily of amino acids, peptides, and proteins. It may contain impurities consisting chiefly of carbohydrates and lipids along with smaller quantities of miscellaneous organic substances of biological origin.
309-696-3 100684-25-1
Not Classified
Notified C&L View details
nickel(II) silicate
028-036-00-2
244-578-4 21784-78-1
Skin Sens. 1
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Carc. 1A
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
9H-fluorene-4-carboxylic acid
230-138-9 6954-55-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
C.I. Direct Yellow 28
616-870-5 8005-72-9
Not Classified
Notified C&L View details
N-(3-aminopropyl)pyrrolidin-2-one
231-632-7 7663-77-6
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
rac-Dimethylsilylenebis(2-methyl-4-phenylindenyl)zirconium dimethyl
604-980-6 154827-36-8
Water-react. 2
GHS02
Notified C&L View details
Iron titanium oxide
235-828-3 12789-64-9
Not Classified
Notified C&L View details
3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde
608-409-1 2973-78-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2'-phenylbenzohydrazide
208-550-5 532-96-7
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
3-chloro-6-isothiocyanatotoluene
245-472-0 23165-53-9
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
α-methylpyrrolidine-1-ethanol
255-665-1 42122-41-8
Acute Tox. 3
Eye Irrit. 2
GHS06
Notified C&L View details
O,O-tert-butyl O-docosyl monoperoxyoxalate
617-013-00-8
404-300-6 116753-76-5
Org. Perox. C
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS02 GHS09
Harmonised C&L View details
Diethylammonium diethyldithiocarbamate
216-175-3 1518-58-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Triethylammonium fluoride
277-550-5 73602-61-6
Acute Tox. 2
Acute Tox. 1
Skin Corr. 1A
Acute Tox. 2
GHS05 GHS06
REACH registration C&L View details
2-Propenoic acid, C18-22-alkyl esters, polymers with maleic anhydride
606-719-1 211763-25-6
Not Classified
Notified C&L View details
Formaldehyde, oligomeric reaction products with 5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione
500-052-9 26811-08-5
Not Classified
Notified C&L View details
Benzene, 1,5-dibromo-2-chloro-3-fluoro-
606-504-2 202925-04-0
GHS07
Notified C&L View details
cis-7,8-epoxy-2-methyloctadecane
249-861-6 29804-22-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5,6,12,13-tetrachloroanthra(2,1,9-def:6,5,10-d'e'f')diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
616-066-00-4
405-100-1 115662-06-1
Repr. 2
GHS08
Harmonised C&L View details
Calcium hexanoate
254-096-6 38708-95-1
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
Antimony, compound with manganese (1:1)
234-779-5 12032-82-5
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
(±)-N-[3-acetyl-4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetamide monohydrochloride
277-629-4 73899-76-0
GHS07
Notified C&L View details
4-nitrophenyl β-D-glucopyranoside
219-661-3 2492-87-7
Not Classified
Notified C&L View details
(E)-3{(S)-1-[2-(2-amino-6-hydroxy-purin-9-ylmethoxy)-ethoxicarbonyl]-2-methyl-propylamino}-but-2-enoic acid methyl ester
606-477-7 202601-67-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5,6-diethylindan-2-aminium chloride
455-940-8
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 2
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
2,4,7-trinitrofluoren-9-one
204-965-0 129-79-3
Eye Irrit. 2
GHS01
Notified C&L View details
Propanamide, N-[2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]-
600-606-0 104825-66-3
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
4-amino-6-[[4-[[4-[[4-(diethylamino)-2-hydroxyphenyl]azo]phenyl]amino]-3-sulphophenyl]azo]-5-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonic acid, sodium salt
303-569-6 94200-89-2
Not Classified
Notified C&L View details
Prostan-1-oic acid, 16,16-difluoro-11-hydroxy-9,15-dioxo-, (11α)-
603-977-7 136790-76-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-ethyltoluene
210-255-1 611-14-3
Flam. Liq. 3
Asp. Tox. 1
GHS02 GHS08
Notified C&L View details
2-(1,1-dimethylethyl)-6-[[3-(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxy-5-methylphenyl]methyl]-4-methylphenyl acrylate
262-634-6 61167-58-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
Nuclease, deoxyribo-
232-667-0 9003-98-9
Resp. Sens. 1
GHS08
REACH registration C&L View details
4-decyloxazolidin-2-one
4-decyl-1,3-oxazolidin-2-one
613-314-00-3
443-770-7 7693-82-5
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Harmonised C&L View details
Aluminium hydroxide sulphate
215-573-4 1332-73-6
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Propyl isovalerate
209-148-2 557-00-6
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
4-(aminomethyl)benzonitrile
233-877-5 10406-25-4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Guanine
200-799-8 73-40-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
4-ethyltoluene
210-761-2 622-96-8
GHS02 GHS08
Notified C&L View details
Carbamic acid, butyl ester, polymer with formaldehyde
608-021-2 26935-10-4
Not Classified
Notified C&L View details
Pigment Red 5021B
410-210-8
Not Classified
Notified C&L View details
Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., ethoxylated (9-EO)
614-330-3 68154-25-6
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
Bis(4-octylphenyl)amine
202-965-5 101-67-7
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
Safflower oil
Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of the glycerides of the fatty acid linoleic. (Carthamus tinctorius, Compositae).
232-276-5 8001-23-8
Not Classified
Notified C&L View details
Origanum compactum, ext.
290-114-9 90082-26-1
Acute Tox. 4
Asp. Tox. 1
Skin Corr. 1C
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07 GHS08
GHS09
Notified C&L View details
6-bromo-2-naphthyl β-D-glucopyranosiduronic acid
245-176-1 22720-35-0
Not Classified
Notified C&L View details
Trichlorocyclopentylsilane
238-621-6 14579-03-4
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
Calcium L-aspartate
244-185-8 21059-46-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Pentasodium triphosphate
231-838-7 7758-29-4
Not Classified
REACH registration C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.