Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 20 September 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Thioacetanilide
211-288-4 637-53-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
1,2-dichloro-1-[difluoro(trifluoromethoxy)methoxy]-1,2,2-trifluoroethane,
618-014-6 874288-98-9
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
tert-butyl (S)-[1-[[(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy]carbonyl]-2-methylpropyl]carbamate
222-236-5 3392-12-9
Notified C&L View details
N,N'-bis(1,3-dimethylbutylidene)ethylenediamine
247-196-6 25707-70-4
Not Classified
Notified C&L View details
Red RN 1946
434-740-4
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Benzamide, N,N'-(9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-1,5-anthracenediyl)bis-
613-343-1 6370-96-3
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
Isononanoic acid, isononyl ester
609-993-0 42131-25-9
Not Classified
Notified C&L View details
Pyrimidine-2-thiol
215-917-3 1450-85-7
GHS07
Notified C&L View details
3-(decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide
242-556-9 18760-44-6
Not Classified
Notified C&L View details
Isocytosine
203-592-0 108-53-2
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Methyl 6-oxohexanoate
229-678-8 6654-36-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Triammonium hydrogen ethylenediaminetetraacetate
240-073-8 15934-01-7
Acute Tox. 4
STOT RE 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Methyllithium
213-026-4 917-54-4
Pyr. Liq. 1
Water-react. 1
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS02 GHS05
REACH registration C&L View details
2-[(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl]-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione
278-284-2 75641-02-0
Not Classified
Notified C&L View details
Cyclohex-2-enone
213-223-5 930-68-7
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 2
Acute Tox. 1
GHS02 GHS06
REACH registration C&L View details
Ethionamide
208-628-9 536-33-4
Acute Tox. 4
Repr. 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
2-ethylhex-1-ene
216-636-9 1632-16-2
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
4-tert-butylbenzene-1-sulfonamide
613-109-9 6292-59-7
Not Classified
Notified C&L View details
Disodium 3-methyl-5-[(4-sulphonatophenyl)azo]salicylate
229-072-3 6408-91-9
Eye Irrit. 2
Notified C&L View details
THIO PTBT
615-977-4 7340-90-1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Soaps, stocks, menhaden-oil, acidulated
296-504-5 92704-68-2
Not Classified
Notified C&L View details
1,2,3-trichloro-5-(trifluoromethyl)benzene
256-636-6 50594-82-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
2-methylbutyl acrylate
256-170-3 44914-03-6
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS07
REACH registration C&L View details
Bis(4-nitrophenyl) hydrogen phosphate
211-434-7 645-15-8
Acute Tox. 2
GHS06
Notified C&L View details
2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
252-715-4 35764-15-9
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Sodium 4-(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dienylideneamino)phenoxide
210-640-4 620-45-1
GHS07
Notified C&L View details
(S)-2,3-dihydro-1H-indole-2-carboxylic acid
607-330-00-X
410-860-2 79815-20-6
Skin Sens. 1
STOT RE 2
Repr. 2
GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
Fatty acids, tall-oil, sodium salts
263-137-7 61790-45-2
Not Classified
Notified C&L View details
5-chloroquinolin-8-ol hydrochloride
246-939-1 25395-13-5
Skin Corr. 1C
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
Tar acids, distn. residues
Distillate Phenols
[A residue from the distillation of crude phenol from coal. It consists predominantly of phenols having carbon numbers in the range of C8 through C10 with a softening point of 60°C to 80°C (140°F to 176°F).]
A residue from the distillation of crude phenol from coal. It consists predominantly of phenols having carbon numbers in the range of C8 through C10 with a softening point of 60°C to 80°C (140°F to 176°F).
648-119-00-2
306-251-5 96690-55-0
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
4-amino-2-chlorobenzoic acid
219-540-5 2457-76-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(Z)-hex-3-enyl formate
251-532-7 33467-73-1
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
Tetrahydro-5-oxofuran-2,3-dicarboxylic acid
225-178-9 4702-32-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
cyanomethyltrimethylammoniummethylsulfate
608-064-00-7
433-720-2 286470-26-6
Aquatic Chronic 3
Harmonised C&L View details
Alfacalcidol
255-297-1 41294-56-8
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
GHS06
Notified C&L View details
4H-pyran-4-one
203-634-8 108-97-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(2S,4S,5R)-2-Hydroxymethyl-5-ethylquinuclidine
606-879-2 219794-79-3
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
ammonium [(1-chloro-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl)oxy](difluoro)acetate
927-063-5
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
STOT RE 1
Aquatic Chronic 2
GHS06 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Linden, Tilia americana, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Tilia americana, Tiliaceae.
290-011-9 90063-53-9
Not Classified
Notified C&L View details
Propylene dinonanoate
255-350-9 41395-83-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
Acrylic acid/2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid copolymer
609-852-3 40623-75-4
Not Classified
Notified C&L View details
[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]ammonium hydrogen sulphate
230-259-7 6992-38-7
Not Classified
Notified C&L View details
Acid Red 359
612-471-5 61814-65-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Platinum oxide
234-831-7 12035-82-4
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
12,12-dimethyl-2,5,8,11,13,16,19,22-octaoxa-12-silatricosane
253-973-0 38495-30-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
Dichloromethyl(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane
277-551-0 73609-36-6
Flam. Liq. 3
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
REACH registration C&L View details
Zinc bis(O-isobutyl) (O-pentyl) bis(dithiophosphate)
238-589-3 14548-63-1
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS09
Notified C&L View details
tebuthiuron (ISO)
1-(5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-1,3-dimethylurea
616-020-00-3
251-793-7 34014-18-1
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
3-chlorophenyl isocyanate
220-822-5 2909-38-8
Skin Corr. 1C
Skin Sens. 1A
Eye Dam. 1
Acute Tox. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS06 GHS09
REACH registration C&L View details
Gases (petroleum), crude oil fractionation off
Petroleum gas
[A complex combination of hydrocarbons produced by the fractionation of crude oil. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]
A complex combination of hydrocarbons produced by the fractionation of crude oil. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
649-100-00-1
272-871-7 68918-99-0
Press. Gas
Flam. Gas 1
Muta. 1B
Carc. 1A
GHS02 GHS04 GHS08
Harmonised C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.