Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 17 September 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Reaction mass of bis(N-decyl-N,N-dimethyldecan-1-aminium) carbonate and N-decyl-N,N-dimethyldecan-1-aminium hydrogen carbonate
451-900-9 894406-76-9
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS06 GHS09
REACH registration C&L View details
Lauric acid, compound with 2-aminoethanol (1:1)
240-852-2 16830-40-3
Not Classified
Notified C&L View details
Loperamide
258-416-5 53179-11-6
Acute Tox. 3
GHS06
REACH registration C&L View details
2-(2-Methyl-5-nitroanilino)-4-(3-pyridyl)pyrimidine
604-858-2 152460-09-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
[ethylenebis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, sodium salt
244-742-5 22036-77-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
Strontium silicate(1:1)
236-616-3 13451-00-8
Not Classified
Notified C&L View details
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 98% (S)-(-)-
616-305-2 76189-56-5
GHS07
Notified C&L View details
Gas oils, hydrotreated
Gasoil - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons obtained from the redistillation of the effluents from the treatment of paraffins with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C17 through C27 and boiling in the range of approximately 330 °C to 340 °C (626 °F to 644 °F).]
A complex combination of hydrocarbons obtained from the redistillation of the effluents from the treatment of paraffins with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C17 through C27 and boiling in the range of approximately 330°C to 340°C (626°F to 644°F).
649-238-00-2
308-128-1 97862-78-7
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
4''-Ethyl-2'-fluor-4-propyl-1,1':4',1''-terphenyl
619-171-3 95759-44-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
Phosphoric acid, isodecyl ester, potassium salt
269-889-2 68389-40-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Calcium dilactate
212-406-7 814-80-2
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Cyclopentene
205-532-9 142-29-0
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Asp. Tox. 1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
GHS02 GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
2-ethylhexyl hydrogen -2-ethylhexylphosphonate
238-865-3 14802-03-0
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
2-methylpyrrolidine
212-144-3 765-38-8
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Soaps, stocks, peanut-oil, acidulated, hydrogenated
296-507-1 92704-71-7
Not Classified
Notified C&L View details
Gasoline
Low boiling point naphtha - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons consisting primarily of paraffins, cycloparaffins, aromatic and olefinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C3 and boiling in the range of 30°C to 260°C (86°F to 500°F).]
A complex combination of hydrocarbons consisting primarily of paraffins, cycloparaffins, aromatic and olefinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C3 and boiling in the range of 30°C to 260°C (86°F to 500°F).
649-378-00-4
289-220-8 86290-81-5
Asp. Tox. 1
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
2-ethyl-2-butenal
243-299-5 19780-25-7
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS06
Notified C&L View details
3-chloro-2,2-dimethylpropaneoic acid
236-848-5 13511-38-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
alcohol soluable maleic acid resin
617-062-5 80341-90-8
Not Classified
Notified C&L View details
Pentyl cinnamate
222-478-1 3487-99-8
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Notified C&L View details
Lead thiosulphate
236-780-6 13478-50-7
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
2,2-dimethylhexan-3-ol
224-135-1 4209-90-9
GHS07
Notified C&L View details
5-bromopentan-2-one
223-419-2 3884-71-7
Flam. Liq. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
promecarb (ISO)
3-isopropyl-5-methylphenyl N-methylcarbamate
006-037-00-9
220-113-0 2631-37-0
Acute Tox. 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
Harmonised C&L View details
Hentetracontane
230-561-9 7194-87-8
Not Classified
Notified C&L View details
4-dimethylaminobenzylidenerhodanine
208-625-2 536-17-4
Not Classified
Notified C&L View details
Phenol, 2(or 4)-(2,4-dinitrophenyl)amino-, sulfurized, thiosulfonated
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 53248.
215-455-2 1327-03-3
Not Classified
Notified C&L View details
Naphthalen-1-ethanol
212-260-4 773-99-9
GHS07
Notified C&L View details
2-isopropylidene-5-methylcyclohexanone
240-070-1 15932-80-6
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Cyclopropanecarbohydrazide
230-132-6 6952-93-8
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
Benzoic acid, 2-amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)-, ethyl ester, hydrochloride
917-647-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
5-methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]thiophene-3-carbonitrile
604-084-5 138564-59-7
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Quaternary ammonium compounds, trimethylsoya alkyl, chlorides
263-134-0 61790-41-8
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
3-Acetyl-5-chloro-thiophene-2-sulfonic acid (3-methoxy-propyl)-amide
928-005-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
REACH registration C&L View details
4-trans-Propyl-[1,1-bicyclohexyl]-4-trans-carbonic acid-(4-propylphenyl)ester
619-276-4 97564-42-6
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
o-chlorophenylacetic acid
219-482-0 2444-36-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Indium Tin Oxide
610-589-1 50926-11-9
GHS07
Notified C&L View details
N-methyltetradecylamine
249-588-2 29369-63-9
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
1-(5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)ethan-1-one
228-091-4 6123-63-3
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
paraquat dimethylsulfate
1,1-dimethyl-4,4'-bipyridinium dimethyl sulphate
613-090-00-7
218-196-3 2074-50-2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 2
STOT SE 3
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
1-[(2-butyloctyl)oxy]-3-(3,4-dihydroisoquinolinium-2-yl)propan-2-yl sulfate
470-080-3
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
Bromoicosane
224-277-4 4276-49-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
16,17-dimethoxyviolanthrene-5,10-dione
204-896-6 128-58-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
1-benzyl-1H-pyrrole-2,5-dione
216-631-1 1631-26-1
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Distillates (petroleum), chemically neutralized middle
Gasoil - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons produced by a treating process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C11 through C20 and boiling in the range of approximately 205 °C to 345 °C (401 °F to 653 °F).]
A complex combination of hydrocarbons produced by a treating process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C11 through C20 and boiling in the range of approximately 205°C to 345°C (401°F to 653°F).
649-219-00-9
265-130-4 64742-30-9
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
Benzoic acid, 2,3,4,5-tetrachloro-6-[[(2,3-dichlorophenyl)amino]carbonyl]-
616-316-2 76280-91-6
Notified C&L View details
Dipotassium tin trioxide
235-255-9 12142-33-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(2-hexyloxyethoxy)ethanol
DEGHE
diethylene glycol monohexyl ether
3,6-dioxa-1-dodecanol
hexyl carbitol
3,6-dioxadodecan-1-ol
603-175-00-7
203-988-3 112-59-4
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Harmonised C&L View details
3-(benzylamino)propanol
225-210-1 4720-29-0
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Methyl 2-[(2-methylundecylidene)amino]benzoate
267-104-8 67800-80-0
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
REACH registration C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.