Naar content
Naar content

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

C&L Inventory Technical Issues

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and this might affect the data displayed.

ECHA is working to fix the problem as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 16 June 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
α,α,α-trifluoro-p-toluoyl chloride
206-342-9 329-15-7
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
N,N-diethyl-m-anisidine
202-134-7 92-18-2
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Tetrasodium 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulphonato-4-[(4-sulphonatophenyl)azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate
218-326-9 2118-39-0
Notified C&L View details
Sulfuric acid, mono-C9-11-alkyl esters, sodium salts
282-968-6 84501-49-5
Flam. Sol. 1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
STOT SE 3
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
Disodium hydrogenorthophosphate
231-448-7 7558-79-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
Triparanol
201-115-0 78-41-1
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Sodium hydrotrimethoxyborate(1-)
241-003-9 16940-17-3
Flam. Sol. 1
Water-react. 2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
C.I. Direct Red 83:1
618-677-1 90880-77-6
Not Classified
Notified C&L View details
5-(phenylmethoxy)-1H-indole-3-ethylamine monohydrochloride
257-626-4 52055-23-9
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,2-PROPANEDIOL, POLYMER WITH 2-ETHYLOXIRANE
608-680-6 31923-86-1
Not Classified
Notified C&L View details
Amines, C12-18-alkyl
268-953-7 68155-27-1
Acute Tox. 4
Asp. Tox. 1
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS08
GHS09
Notified C&L View details
(E)-N,N,N',N'-tetramethylbut-2-ene-1,4-diamine
203-879-0 111-52-4
Flam. Liq. 3
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
Titanium, bis(2,6-difluorophenyl)bis[(1,2,3,4,5-.eta.)-1-methyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]-
452-580-3 93709-39-8
Expl. 1.1
Flam. Sol. 1
Acute Tox. 3
Aquatic Chronic 4
GHS01 GHS02 GHS06
Notified C&L View details
2-isopropenylaniline
258-008-7 52562-19-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Ergoline-8-carboxylic acid, 8,9-didehydro-6-methyl-
611-233-8 5516-88-1
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
L-Alanine, N-coco acyl derivs., sodium salts
290-478-9 90170-45-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
5-Diazo-2,4,6(1H, 3H, 5H)-pyrimidinetrione
608-591-2 31221-06-4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
4-[[5-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulphophenyl]azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulphophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
288-958-8 85946-19-6
Not Classified
Notified C&L View details
potassium ethanolate
potassium ethoxide
603-041-00-8
213-029-0 917-58-8
Self-heat. 1
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Harmonised C&L View details
Sodium benzenethiolate
213-224-0 930-69-8
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
1-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)ethanone
620-213-8 2892-29-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
2-(1-methylethoxy)-1,2-diphenylethan-1-one
229-677-2 6652-28-4
Not Classified
Notified C&L View details
Distillates (petroleum), chemically neutralized light
Kerosine - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons produced by a treating process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C16 and boiling in the range of approximately 150 °C to 290 °C (302 °F to 554 °F).]
A complex combination of hydrocarbons produced by a treating process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C16 and boiling in the range of approximately 150°C to 290°C (302°F to 554°F).
649-421-00-7
265-132-5 64742-31-0
Asp. Tox. 1
GHS08
Harmonised C&L View details
Disperse Violet 5
615-397-1 71775-53-6
Not Classified
Notified C&L View details
1,3-dioxolan-2-one, polymer with 1,4-butanediol and 1,6-hexanediol
604-682-6 149295-53-4
Not Classified
Notified C&L View details
[2H4]ethylene
211-675-8 683-73-8
Flam. Gas 1
Press. Gas (Liq.)
STOT SE 3
GHS02 GHS04 GHS07
Notified C&L View details
{[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)ethoxy]methyl}phosphonic acid
600-789-7 106941-25-7
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
zinc oxide
030-013-00-7
215-222-5 1314-13-2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Harmonised C&L View details
(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoic acid
406-310-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Tetrabutylammonium nitrite
247-749-1 26501-54-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Alcohols, C11-14-branched and linear
287-812-0 85586-10-3
Not Classified
Notified C&L View details
C.I. DIRECT BLUE 077
618-325-7 89998-31-2
Not Classified
Notified C&L View details
Trisodium 5-[[2-amino-4-[[4-[2-(4-nitro-2-sulphonatophenyl)vinyl]-3-sulphonatophenyl]azoxy]phenyl]azo]naphthalene-1-sulphonate
292-378-0 90604-82-3
Not Classified
Notified C&L View details
3-chloro-6,11-dihydro-6-methyldibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-ol 5,5-dioxide
247-944-1 26723-60-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
4,4'-(1,3,4-oxadiazole-2,5-diyl)dianiline
219-373-8 2425-95-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Disisomicin pentakis(sulphate)
258-414-4 53179-09-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Repr. 1B
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Exo-2-bornanamine
230-647-6 7242-92-4
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
m-bis(epoxyethyl)benzene
240-854-3 16832-59-0
Not Classified
Notified C&L View details
3-methylcrotonic acid
208-782-7 541-47-9
Skin Corr. 1C
GHS05
REACH registration C&L View details
4-chloro-6-fluoro-2-methylquinoline
242-403-6 18529-01-6
GHS07
Notified C&L View details
2-bromobenzyl alcohol
242-719-4 18982-54-2
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
N-2-hydroxyethylacetamide
205-530-8 142-26-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
4,4,4-trifluoro-1-(4-methylphenyl)butane-1,3-dione
615-712-2 720-94-5
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1B
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
1-fluoronaphthalene
206-287-0 321-38-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Cadmium oxalate
212-408-8 814-88-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Isomethadone Nitrile
613-110-4 6293-01-2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
1-Methoxy-4-(4-trans-pentylcyclohexyl)-benzene
617-645-4 84952-30-7
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
1,4-bis(1,2-dibromoethyl)benzene
246-936-5 25393-98-0
Skin Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-Hydroxybenzenethiol
609-803-6 40248-84-8
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic
Baseoil - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains relatively few normal paraffins.]
A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100°F (19 cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.
649-458-00-9
265-098-1 64741-97-5
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1