Besluit in het kader van stofbeoordeling

De beoordeling van stoffen wordt door de EU-lidstaten uitgevoerd. De bedoeling is om aandachtspunten met betrekking tot het veilig gebruik van een stof op te helderen. De beoordelende bevoegde autoriteit kan om meer informatie vragen dan de standaardinformatievereisten om te bepalen of het gebruik van de stof een risico voor de gezondheid van de mens of het milieu vormt. De beoordeling kan leiden tot regelgevende risicobeheersmaatregelen.

 

Vergemakkelijken van het beoordelingsproces van de stoffen
  • Werk uw registratiedossier zo snel mogelijk bij als u ziet dat een beoordeling van uw stof is gepland. Zie het communautair voortschrijdend actieplan (CoRAP) voor de stoffen die over een periode van gedurende drie jaar moeten worden beoordeeld.
  • Vermijd het indienen van bijgewerkte dossiers nadat de beoordelende bevoegde autoriteit de beoordelingsperiode van twaalf maanden in gang heeft gezet.
  • Als de beoordeling al is begonnen, maar er nieuwe informatie in het dossier moet worden opgenomen, moet eerst met de beoordelende lidstaat worden overeengekomen of en hoe een nieuwe bijwerking van het dossier kan worden overwogen.
  • Probeer met één stem te spreken: een enkele bijdrage namens alle registranten van een stof zorgt voor een vlotter besluitvormingsproces.
  • Als het besluit vereist dat u het volledige onderzoeksverslag indient, rapporteer de onderzoeken dan uitgebreid zodat de beoordelende bevoegde autoriteit een onafhankelijke beoordeling kan maken. Dien de gegevens altijd in de vorm van een uitgebreide onderzoekssamenvatting in.
  • Merk op dat de beoordelende bevoegde autoriteit een follow-up beoordeling van het bijgewerkte registratiedossier zal inleiden.
  • De bevoegde autoriteit beoordeelt of de nieuwe informatie voldoet aan de verzoeken in het besluit en de aandachtpunten opheldert.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)