Routekaarten

Het gebruikskaartconcept wordt ontwikkeld om de kwaliteit van de hogerop in de toeleveringsketen gecommuniceerde informatie over gebruik en gebruiksomstandigheid en de efficiëntie van die communicatie te verhogen.

Gebruikskaarten worden doorgaans gegenereerd door brancheorganisaties van downstreamgebruikers door op geharmoniseerde en gestructureerde wijze informatie te verzamelen over de toepassingen en de gebruiksomstandigheid van chemische stoffen in hun sector. Daartoe is het "gebruikskaartenpakket" ontwikkeld in het kader van de CSR/ES-routekaart.

Sectoren maken met behulp van de sjablonen uit het gebruikskaartenpakket gebruikskaarten voor de informatie die nodig is om beoordelingen van de blootstelling uit te voeren, zoals de gebruiksbeschrijving en -omstandigheid.

Registranten stellen met behulp van de beschikbare, door de sectoren van downstreamgebruikers ontwikkelde gebruikskaarten hun chemische veiligheidsbeoordelingen in het kader van REACH op die relevante, realistische informatie over toepassingen en gebruiksomstandigheid bevatten.

Voor wie zijn gebruikskaarten van nut?

Gebruikskaarten zijn nuttig voor registranten. De kaarten bieden hun:

  • informatie over toepassingen en gebruiksomstandigheid waarmee zij hun chemische veiligheidsbeoordelingen kunnen uitvoeren (CSA's)
  • rechtstreeks van sectoren van downstreamgebruikers afkomstige informatie, zodat de CSA kan worden gebaseerd op realistische, voor de sector representatieve gebruiksomstandigheden
  • een doeltreffende manier om gebruiksinformatie te verkrijgen van sectoren van downstreamgebruikers

Gebruikskaarten zijn nuttig voor downstreamgebruikers. De kaarten bieden hun:

  • realistische, bruikbare blootstellingsscenario's voor communicatie die door leveranciers zijn opgesteld op basis van gebruikskaarten
  • geharmoniseerde, samenhangende informatie op sectorniveau die het bedrijven eenvoudiger maakt de van alle leveranciers ontvangen blootstellingsscenario's te verwerken
  • meer kans dat registranten de toepassingen in hun registraties hebben opgenomen in 2018 en in iedere nieuwe versie van hun dossier.

Waar vind ik nog meer informatie?

Deze webpagina verder verkennen:

  • onder de tweede tab Sjablonen en indiening staan alle sjablonen die sectoren nodig hebben om gebruikskaarten te maken, samen met een toelichting op hoe deze met elkaar samenhangen. Onder deze tab vindt u ook de koppeling naar het webformulier om gebruikskaarten toe te voegen aan de bibliotheek.
  • de derde tab Gebruikskaartenbibliotheek is de centrale bron voor de door sectorverenigingen ontwikkelde gebruikskaarten.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)