Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie

Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie

(gepubliceerd in overeenstemming met artikel 59, lid 10, van de REACH-verordening)

Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie

Opmerkingen:

  • Originele versie: Enkel de op deze website gepubliceerde lijst van stoffen die voor verplichte autorisatie in aanmerking komen (kandidaatslijst) wordt als authentiek beschouwd. Bedrijven kunnen onmiddellijk wettelijke verplichtingen hebben zodra een stof is opgenomen in de kandidaatslijst op deze website. Dit geldt in het bijzonder voor verplichtingen op grond van de artikelen 7, 31 en 33 van de REACH-verordening.
  • Numerieke identificatoren: Elke stof in de kandidaatslijst betreft zowel de watervrije vormen als de hydraten. Het CAS-nummer in een item duidt doorgaans de watervrije vorm aan. Als gehydrateerde vormen van de stof met andere CAS-nummers worden geïdentificeerd, dan vallen deze toch binnen het bereik van het item.
  • Andere numerieke identificatoren: Voor de items met "-" in de kolommen EG-nummer en CAS-nummer, is — voor zover mogelijk — een niet-uitputtende lijst van EG- en/of CAS-inschrijvingsnummers opgenomen, die de stoffen of stofgroepen beschrijven, welke geacht worden binnen het bereik van het item voor de kandidaatslijst te vallen. Tot deze informatie hebt u toegang via de knop "Details" van het geselecteerde item.

Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts

PFHxS EG-nr. : - CAS-nr. : -
Reden voor opname
vPvB (Article 57e)
Datum van opname
07-jul-2017
Besluit
IUCLID-gegevensset
Ondersteunend document
Reactie op commentaren
Opmerkingen

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Results list is empty
Name EC / List no. CAS no. Association
perfluorohexane-1-sulphonic acid 206-587-1 355-46-4 Official source
ammonium perfluorohexane-1-sulphonate 269-511-6 68259-08-5 Official source
tridecafluorohexanesulphonic acid, compound with 2,2'-iminodiethanol (1:1) 274-462-9 70225-16-0 Official source
potassium perfluorohexane-1-sulphonate 223-393-2 3871-99-6 Official source
Ethanaminium, N-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) - 1310480-24-0 Expert judgement (ECHA)
Methanaminium, N-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) - 1310480-27-3 Expert judgement (ECHA)
Methanaminium, N-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl][4-(phenylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) - 1310480-28-4 Expert judgement (ECHA)
Beta-Cyclodextrin, compd. with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid ion(1-)(1:1) - 1329995-45-0 Expert judgement (ECHA)
Gamma-Cyclodextrin, compd. with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid ion(1-)(1:1) - 1329995-69-8 Expert judgement (ECHA)
Sulfonium, triphenyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) - 144116-10-9 Expert judgement (ECHA)
Quinolinium, 1-(carboxymethyl)-4-[2-[4-[4-(2,2-diphenylethenyl)phenyl]-1,2,3,3a,4,8b-hexahydrocyclopent[b]indol-7-yl]ethenyl]-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) - 1462414-59-0 Expert judgement (ECHA)
Iodonium, diphenyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) - 153443-35-7 Expert judgement (ECHA)
Methanaminium, N,N,N-trimethyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid (1:1) - 189274-31-5 Expert judgement (ECHA)
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, compd.with 2-methyl-2-propanamine (1:1) - 202189-84-2 Expert judgement (ECHA)
Iodonium, bis[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) - 213740-81-9 Expert judgement (ECHA)
Sulfonium, bis(4-methylphenyl)phenyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) - 341548-85-4 Expert judgement (ECHA)
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, scandium(3+) salt (3:1) - 350836-93-0 Expert judgement (ECHA)
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, neodymium(3+) salt (3:1) - 41184-65-0 Expert judgement (ECHA)
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, yttrium(3+) salt (3:1) - 41242-12-0 Expert judgement (ECHA)
Sulfonium, (thiodi-4,1-phenylene)bis[diphenyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid (1:2) - 421555-73-9 Expert judgement (ECHA)
Iodonium, bis[4-(1,1-dimethylpropyl)phenyl]-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic - 421555-74-0 Expert judgement (ECHA)
Sulfonium, tris[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) - 425670-70-8 Expert judgement (ECHA)
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, lithium salt (1:1) - 55120-77-9 Expert judgement (ECHA)
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, zinc salt - 70136-72-0 Expert judgement (ECHA)
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, compd. with N,N-diethylethanamine (1:1) - 72033-41-1 Expert judgement (ECHA)
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, sodium salt - 82382-12-5 Expert judgement (ECHA)
Iodonium, bis[(1,1-dimethylethyl)phenyl]-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid (1:1) (9CI) - 866621-50-3 Expert judgement (ECHA)
Sulfonium, (4-methylphenyl)diphenyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) - 910606-39-2 Expert judgement (ECHA)
Sulfonium, [4-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]phenyl]diphenyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) - 911027-68-4 Expert judgement (ECHA)
Sulfonium, [4-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]phenyl]diphenyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid (1:1), polymer with 2-ethyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-2-yl 2-methyl-2-propenoate, 3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl 2-methyl-2-propenoate and tetrahydro-2-oxo-3-furanyl 2-methyl-2-propenoate - 911027-69-5 Expert judgement (ECHA)
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, cesium salt (1:1) - 92011-17-1 Expert judgement (ECHA)
Dibenzo[k,n][1,4,7,10,13]tetraoxathiacyclopentadecinium, 19-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-6,7,9,10,12,13-hexahydro-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) - 928049-42-7 Expert judgement (ECHA)
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, compd. With pyrrolidine (1:1) - 1187817-57-7 Expert judgement (ECHA)
N,N,N-triethylethanaminium tridecafluorohexane-1-sulfonate - 108427-55-0 Expert judgement (ECHA)
N,N,N-tributylbutan-1-aminium tridecafluorohexane-1-sulfonate - 108427-54-9 Expert judgement (ECHA)
Phosphonium, triphenyl(phenylmethyl)-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) - 1000597-52-3 Expert judgement (ECHA)
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, gallium salt (9CI) - 341035-71-0 Expert judgement (ECHA)

EU Privacy Disclaimer

Deze website maakt gebruik van cookies om het surfen zo aangenaam mogelijk te maken.