Naar content
Naar content

Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie

(gepubliceerd in overeenstemming met artikel 59, lid 10, van de REACH-verordening)

Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie

Opmerkingen:

  • Originele versie: Enkel de op deze website gepubliceerde lijst van stoffen die voor verplichte autorisatie in aanmerking komen (kandidaatslijst) wordt als authentiek beschouwd. Bedrijven kunnen onmiddellijk wettelijke verplichtingen hebben zodra een stof is opgenomen in de kandidaatslijst op deze website. Dit geldt in het bijzonder voor verplichtingen op grond van de artikelen 7, 31 en 33 van de REACH-verordening.
  • Numerieke identificatoren: Elke stof in de kandidaatslijst betreft zowel de watervrije vormen als de hydraten. Het CAS-nummer in een item duidt doorgaans de watervrije vorm aan. Als gehydrateerde vormen van de stof met andere CAS-nummers worden geïdentificeerd, dan vallen deze toch binnen het bereik van het item.
  • Andere numerieke identificatoren: Voor de items met "-" in de kolommen EG-nummer en CAS-nummer, is — voor zover mogelijk — een niet-uitputtende lijst van EG- en/of CAS-inschrijvingsnummers opgenomen, die de stoffen of stofgroepen beschrijven, welke geacht worden binnen het bereik van het item voor de kandidaatslijst te vallen. Tot deze informatie hebt u toegang via de knop "Details" van het geselecteerde item.

Sodium perborate, perboric acid, sodium salt

EG-nr. : - CAS-nr. : -
Reden voor opname
Toxic for reproduction (Article 57c)
Datum van opname
16/06/2014
Besluit
IUCLID-gegevensset
Ondersteunend document
Reactie op commentaren
Opmerkingen

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Name EC / List no. CAS no. Association
Perboric acid (H3BO2(O2)), monosodium salt, trihydrate 603-902-8 13517-20-9 Expert judgement (ECHA)
Borate(2-), tetrahydroxybis[μ-(peroxy-κO1:κO2)]di-, sodium (1:2) - 90568-23-3 Expert judgement (ECHA)
Sodium perborate 239-172-9 15120-21-5 Expert judgement (ECHA)
Perboric acid, sodium salt 234-390-0 11138-47-9 Expert judgement (ECHA)
Borate(2-), tetrahydroxybis[μ-(peroxy-κO1:κO2)]di-, sodium, hydrate (1:2:6) - 125022-34-6 Expert judgement (ECHA)

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1