Raad van bestuur

De raad van bestuur is het bestuursorgaan van het Agentschap. De raad heeft een toezichthoudende rol met algemene verantwoordelijkheid voor begrotings- en planningskwesties, de benoeming van de directeur, de leden en de voorzitter van de kamer van beroep en de verslaglegging van de activiteiten van ECHA aan de EU-instellingen.

De raad bestaat uit:

 • 27 leden van de EU-lidstaten;
 • drie vertegenwoordigers van de Commissie;
 • twee vertegenwoordigers van het Europees Parlement;
 • drie waarnemers van belanghebbende partijen, benoemd door de Commissie.

Naast de leden heeft de raad van bestuur een waarnemer per land uit IJsland, Liechtenstein en Noorwegen uitgenodigd.

Samenstelling

Alle leden van de raad van bestuur worden benoemd op grond van hun ervaring en deskundigheid op het gebied van chemische veiligheid of de regulering van chemische stoffen. Hun ambtstermijn is vier jaar en hun mandaat kan één maal worden verlengd.

De vertegenwoordigers van de lidstaten worden benoemd door de Raad. De leden van de Europese Commissie en het Europees Parlement worden rechtstreeks benoemd door de betreffende instelling. Naast de drie leden met stemrecht benoemt de Commissie ook drie leden zonder stemrecht, die belanghebbende partijen vertegenwoordigen.

Vergaderingen

De vergaderdata voor 2020 zijn:

 • 19-20 maart
 • 17-18 juni
 • 24-25 september
 • 16-17 december

De geplande vergaderdata voor 2021 zijn:

 • 25-26 maart
 • 23-24 juni
 • 23-24 september
 • 15-16 december

Secretariaat

De uitvoerend directeur is verantwoordelijk voor het secretariaat van de raad van bestuur. De afdeling Governance, Strategy and Relations (Bestuur, strategie en relaties) van het agentschap voert de praktische werkzaamheden uit.

Correspondence with ECHA's Management Board

Image
Ms Sharon McGuinness

Chair of the Management Board

mb-secretariat (at) echa.europa.eu

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)