Naar content
Naar content

Over ons

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) is de drijvende kracht achter de regelgevingsinstanties bij de tenuitvoerlegging van de baanbrekende EU-wetgeving inzake chemische stoffen, die niet alleen ten goede komt aan de volksgezondheid en het milieu, maar ook aan innovatie en het concurrentievermogen.

Route: .live2