Over ons

Samen met onze partners zetten wij ons in voor veilig gebruik van chemische stoffen.

Wij zijn het Europees Agentschap voor chemische stoffen, een agentschap van de EU. Wij geven uitvoering aan de wetgeving van de EU op het gebied van chemische stoffen om uw gezondheid en het milieu te beschermen. Ons werk draagt ook bij aan een goed werkende interne markt, aan innovatie en aan het concurrentievermogen van de Europese chemische sector.

Chemische stoffen maken het moderne leven mogelijk – alles is van deze stoffen gemaakt. Met betere kennis van en regels voor schadelijke chemische stoffen kunnen we werknemers, consumenten en het milieu beschermen, recyclen gemakkelijker maken en de sector stimuleren om veiligere alternatieven te ontwikkelen.