R4BP - Biocidenregister

R4BP 3 is de centrale locatie voor het indienen van aanvragen voor biociden. Het biedt functies waarmee de industrie en de overheid aan de wettelijke eisen kunnen voldoen en onderling informatie kunnen uitwisselen. 

Het indienen van biociden op basis van de Biocidenverordening (BPR, Verordening (EU) nr. 528/2012) is op 1 september 2013 begonnen. 

IUCLID 5 wordt gebruikt voor het verzamelen, organiseren en opslaan van gegevens over uw werkzame stoffen en biociden. Voor een aanvraag maakt u een IUCLID 5-dossier aan en dient u deze via R4BP 3 in bij ECHA en de nationale overheid. IUCLID 5 kan van de IUCLID-website worden gedownload. 

 

From the release of the R4BP 3.2 on 3 December 2014, a new user account management will be available in R4BP 3.
 
  • If you are an authorisation holder or you have an application ongoing in R4BP 2, make sure you have tagged your Legal Entity in the system by 20 November 2014. If you do not tag your Legal Entity to your applications and authorisations in R4BP 2 you will not be able to access your assets or proceed with your applications in R4BP 3.2. Please refer to the ‘Q&A on Migration' for further instruction on how to tag your Legal Entity, or contact the ECHA Helpdesk.
  • If you already have a REACH-IT/R4BP 3 account, you will be requested to reset your password the first time you login to R4BP 3.
  • If you do not have a REACH-IT account, you will be able to sign up in the R4BP 3 portal by following the steps in the system. Further information and instructions will be also available in December.
 

 

De migratie van de vorige versie van R4BP naar R4BP 3 is bezig. Nog niet alle bestaande autorisaties zijn naar het systeem geüpload. Als u die van u niet kunt vinden, raadpleeg dan de vragen en antwoorden over migratie voor verdere instructies.