Apie Geriamojo vandens direktyvą

Peržiūrėta Geriamojo vandens direktyva siekiama apsaugoti piliečius ir aplinką nuo užteršto geriamojo vandens žalingo poveikio ir užtikrinti geresnį geriamojo vandens prieinamumą. Ji įsigaliojo 2021 m. sausio 12 d., atlikus ankstesnės, 1998 m. priimtos, Geriamojo vandens direktyvos peržiūrą.

Direktyvoje nustatyti būtiniausi reikalavimai medžiagoms, kurios liečiasi su visoje ES žmonėms vartoti skirtu vandeniu. Suderinus šiuos reikalavimus taps lengviau užtikrinti vienodą visų ES piliečių sveikatos apsaugos lygį ir pagerinti vidaus rinkos veikimą.

Peržiūrėtos direktyvos 11 straipsnyje nustatyta su geriamuoju vandeniu besiliečiančių medžiagų būtiniausių higienos reikalavimų visuma. Europos Komisijai atlikti šį darbą padės ECHA. Ji parengs:

  • pradinių medžiagų, junginių ir sudedamųjų dalių, kurias leidžiama naudoti gaminant su geriamuoju vandeniu besiliečiančias medžiagas, Europos pozityviuosius sąrašus;
  • pradinių medžiagų, junginių ir sudedamųjų dalių, kurias būtų galima įtraukti į pozityviuosius sąrašus, peržiūros rizikos vertinimo metodikas ir informacijos reikalavimus;
  • administracines pozityviųjų sąrašų atnaujinimo procedūras.

Paskelbus pozityviuosius sąrašus, ECHA toliau tikslins sąrašus, juos papildydama naujais įrašais, o esamus įrašus keisdama arba šalindama.

Svarbios datos

DWD_timeline3 (2)Revised Drinking Water Directive entered into force.12.01.2021Deadline for Member States to notify/inform ECHA about national positive lists, other provisions and available assessment documents.12.07.2021Information requirements, risk assessment methods and the administrative procedure to update the European positive list adopted.12.01.2024The first European positive lists adopted.15-year review programme for first European positive lists starts.Regular maintenance of the European positive lists starts.12.01.2025Commission to review the implementation of the revised Drinking Water Directive.12.01.2032