Registracijai reikalinga informacija

REACH reglamente nustatyti informacijai keliami reikalavimai priklauso nuo jūsų cheminės medžiagos kiekio tonomis ir naudojimo būdų. Jeigu turite ne visus reikiamus duomenis, galite susitarti dėl galimybės naudotis atskirais tyrimais arba visais duomenimis, kuriuos kiti registruotojai jau pateikė.

  • Turite mokėti tik už tuos duomenis, kurie jums iš tikrųjų reikalingi registracijai.
  • Nuodugniai įvertinkite duomenų, prie kurių norite turėti prieigą, tinkamumą ir kokybę.
  • Norint laikytis informacijai keliamų reikalavimų ne visada reikia atlikti bandymą su stuburiniais gyvūnais, nors REACH reglamente toks bandymas ir nurodomas. Galite naudoti ir alternatyvius metodus ar pritaikyti (atsisakyti taikyti)  tam tikrus informacijai keliamus reikalavimus, jei tai moksliškai pagrįsta. Tai leidžiama net ir tuo atveju, jei kiti registruotojai jau parengė ir pateikė bandymo su stuburiniais gyvūnais duomenis.
  • Įprasti informacijai taikomi reikalavimai – būtinieji reikalavimai, kurių privaloma laikytis, kad būtų vykdoma REACH reglamente nustatyta registracijos prievolė. Jie išvardyti žemiau esančioje lentelėje. Jei jūsų medžiaga yra tarpinė cheminė medžiaga, kuriai taikomos griežtai kontroliuojamos sąlygos, jums tereikia pateikti jūsų turimą informaciją.

Informacijai keliami reikalavimai pasikeitė prieš galutinį registracijos terminą 2018 m. Jei tam tikros informacijos pateikti nebereikalaujama, jums nebereikia tartis su bendro registravimo nariais dėl dalijimosi išlaidomis dėl šių duomenų (net jeigu kiti registruotojai duomenis jau parengė ir pateikė).
 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)