Skip to Content
Skip to Content

Jums reikalinga informacija

Kad būtumėte pasirengę registracijai, pirmiausia turite žinoti, kokią informaciją privalote surinkti saugiam jūsų cheminės medžiagos naudojimui įrodyti. Paskui šią informaciją turite pateikti savo registracijos dokumentacijoje, kurią kartu turi parengti visos tą pačią cheminę medžiagą registruojančios įmonės.

Jūs ir kartu tą pačią cheminę medžiagą registruojantys asmenys yra atsakingi už bendrą registracijos dokumentacijos dalį, kuri visiems tos pačios cheminės medžiagos registruotojams paprastai būna vienoda. Atskiroje dalyje pateikiama konkreti su jūsų įmone susijusi informacija.

Jūsų registracijos dokumentacijos bendroje dalyje pateikiama trijų pagrindinių rūšių informacija:

  • informacija apie cheminės medžiagos fizines ir chemines savybes;
  • informacija apie cheminės medžiagos poveikį aplinkai;
  • informacija apie cheminės medžiagos poveikį žmonių sveikatai.

Savo informacijos apie cheminę medžiagą apsikeitimo forume (SIEF) turėtumėte patikrinti, kokios informacijos jau yra, o kokią jums reikės gauti arba parengti.

Reikalaujamos pateikti informacijos kiekis priklauso nuo didžiausio kiekio tonomis lygio, kuris turėtų būti įtrauktas į bendrai teikiamą informaciją. Kiekvienas registruotojas dalijasi duomenimis ir jiems reikalingų duomenų rengimo išlaidomis.

Atsižvelgiant į cheminės medžiagos savybes ir esamą informaciją, kai kurių bandymų atlikti negalima arba nereikia. Tokie atvejai vadinami pritaikymu.

Savo dokumentacijos atskiroje dalyje turėtumėte pateikti tokią konkrečią su įmone susijusią informaciją:

  • cheminės medžiagos identifikavimo informaciją (sudedamosios dalys, priemaišos, priedai);
  • informaciją apie cheminės medžiagos naudojimą ir naudojimo sąlygas, taikytinas per visą cheminės medžiagos gyvavimo ciklą (nuo gamybos iki atliekų šalinimo).

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live2