Kaip parengti savo registracijos dokumentaciją REACH-IT sistemoje

Jei esate narys registruotojas ir sutinkate su visa informacija, kurią pagrindinis registruotojas pateikė jūsų vardu, galite parengti savo registracijos dokumentaciją REACH-IT sistemoje. Tam jums nereikia įsidiegti IUCLID.

Kad galėtumėte pasinaudoti šia galimybe, turėsite prisijungti prie REACH-IT sistemos. REACH-IT pradžios puslapyje spustelėję „Pateikti dokumentaciją“ (angl. Submit a dossier) pasirinkite „Parengti internetu REACH-IT sistemoje“ (angl. Prepare online in REACH-IT).

Pirmiausia turėsite pasirinkti bendrą informacijos teikimą, prie kurio norite prisijungti, kad užregistruotumėte savo cheminę medžiagą.

REACH-IT dokumentacijos rengimo vediklis padės jums visais proceso etapais ir nurodys, kuriuos laukelius turite užpildyti. Turėsite nurodyti šią informaciją:

  • cheminės medžiagos tapatybę ir sudėtį;
  • klasifikavimą ir ženklinimą (jei skiriasi nuo pagrindinio registruotojo pateiktos informacijos);
  • apytikrį cheminės medžiagos kiekį, gamybos vietas, naudojimo būdus;
  • rekomendacijas, kaip saugiai naudoti cheminę medžiagą, arba cheminės saugos ataskaitą (CSR), jei nepasitikite pagrindinio registruotojo pateikta informacija, ir pateikiate savo informaciją;
  • PBT (patvari, bioakumuliacinė ir toksiška) vertinimo santrauką (tik jei teikiate savo cheminės saugos ataskaitą);
  • pagrindinę administracinę informaciją apie savo įmonę.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)