QSAR priemonių rinkinys

Priemonių rinkinys – tai valdžios institucijoms, chemijos pramonei ir suinteresuotiesiems subjektams skirta taikomoji programa, naudojama (eko)toksiškumo duomenų, reikalingų vertinant cheminių medžiagų keliamus pavojus, spragoms užpildyti. Priemonių rinkinys nuosekliai apdoroja informaciją iš įvairių šaltinių. Svarbiausias šio proceso etapas yra cheminių medžiagų grupavimas į kategorijas.

Pagrindinės priemonių rinkinio funkcijos yra šios:

  1. Nustatyti atitinkamas cheminės medžiagos struktūrines savybes ir galimą poveikio mechanizmą ar būdą.
  2. Nustatyti, kokioms kitoms cheminėms medžiagoms būdingos tokios pačios struktūrinės savybės ir (arba) poveikio mechanizmas ar būdas.
  3. Duomenų spragoms užpildyti naudoti turimus eksperimentinius duomenis.

 

EBPO QSAR priemonių rinkinio pavyzdžiai

Image
Iliustraciniais pavyzdžiais siekiama paskatinti naudoti EBPO QSAR priemonių rinkinį 2018 m. registracijos terminui.  1 dalyje, įvade, pateikiama bendro pobūdžio informacija ir įžvalgos apie EBPO QSAR priemonių rinkinį. 2 dalyje pateikiami pasirinktų cheminių medžiagų atvejų tyrimai.