Dokumentacijų vertinimo patirtis

Kaip numatyta REACH reglamento 54 straipsnyje, iki kiekvienų metų vasario 28 d. ECHA turi paskelbti praėjusių kalendorinių metų dokumentacijų vertinimo pažangos ataskaitą. Kad registracijos dokumentacijų kokybė nuolat gerėtų, šiose ataskaitose ECHA turi pateikti rekomendacijas potencialiems registruotojams. Panašių praktinių patarimų visų pirma galima rasti susijusiuose praktiniuose vadovuose ir geriausios praktikos pavyzdžių aprašymuose. 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)