Dokumentacijos kokybės tikrinimo pagalbinė priemonė

Dokumentacijos kokybės tikrinimo pagalbinė priemonė yra įrankis, kuriuo registruotojai gali naudotis prieš pateikdami ECHA savo registraciją arba užklausą, kad patikrintų, ar jų IUCLID cheminės medžiagos duomenų rinkiniuose ir dokumentacijoje nėra dažniausiai pasitaikančių trūkumų ir neatitikimų. Ši priemonė yra reguliariai atnaujinama, atsižvelgiant į patirtį, įgytą vykdant įvairią ECHA vertinimo veiklą. Dokumentacijos kokybės tikrinimo pagalbinė priemonė yra pateikiama kaip atskira IUCLID Tinkamumo patvirtinimo pagalbinės priemonės papildinio (anksčiau vadinta TCC papildiniu) kortelė. 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)