Skip to Content
Skip to Content

Naujienos ir veikla

Susipažinkite su naujienomis, internetiniais seminarais, renginiais ir kita medžiaga pakeitimo saugesnėmis cheminėmis medžiagomis srityje. Renginių skiltyje skelbiami renginiai, kuriuos rengia ECHA, valstybių narių institucijų arba ECHA akredituoti suinteresuotieji subjektai.

Categories Display


Route: .live1