Tinklai

Siekiant įgyvendinti ECHA cheminių medžiagų pakeitimo saugesnėmis strategiją, būtina užtikrinti įvairių suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą. Bendradarbiavimo tinklams tenka svarbus vaidmuo koordinuojant ir skatinant inovacijas bei pagrįstą pakeitimą.

Pakeisti padėsiantis tinklas

ECHA suinteresuotiesiems subjektams sukūrė tinklą, skirtą keistis informacija apie pakeitimą ir skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą Europos Sąjungoje. Steigiamasis posėdis įvyko 2017 m. spalio mėn.

Norite prisijungti prie tinklo? Jame gali dalyvauti visi suinteresuotieji subjektai, norintys aktyviai remti pakeitimo iniciatyvas Europos Sąjungoje, įskaitant valdžios institucijas ir agentūras, pramonės atstovus, NVO, akademinės bendruomenės atstovus ir konsultantus.

 

 Cheminių medžiagų pakeitimas saugesnėmis. Europos keitimosi informacija tinklas

Grupė socialiniame tinkle „LinkedIn“ – tai bendradarbiavimo erdvė, kurioje galima aptarti informaciją apie cheminių medžiagų pakeitimą saugesnėmis ir ja dalytis. Grupės tikslas – suburti valdžios institucijas, pramonės asociacijas, įmones, tyrėjus, nevyriausybines organizacijas ir kitus susijusius subjektus, pakeitimo srityje turinčius patvirtintų ES lygmens interesų ir patirties.

 REACH SEA ir alternatyvų analizės specialistų tinklas

REACH SEA ir alternatyvų analizės specialistų tinklas (NeRSAP) sukurtas siekiant skatinti keistis nuomonėmis ir informacija apie principus, metodus ir patirtį, susijusius su socialine ir ekonomine analize, alternatyvų analize pagal REACH reglamentą ir ES arba nacionalinius cheminių medžiagų teisės aktus. Tinklo veikla grindžiama ECHA, valstybių narių, taip pat pramonės suinteresuotųjų subjektų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimu.

Other networks

 

OECD Ad Hoc Group on Substitution of Harmful Chemicals

The group develops and promotes tools and approaches to support decision making for the substitution of chemicals of concern. It comprises experts from government agencies, industry, trade associations, NGOs and other stakeholders.

OECD/UNEP Global Perfluorinated Chemicals Group

The group facilitates the exchange of information on perfluorinated chemicals (PFCs) and supports a global transition towards safer alternatives. It brings together governments, industry, academia and NGOs from both developed and developing countries, organising webinars and events and publishing regular surveys on the release and use of PFCs.

International Sustainable Chemistry Collaborative Centre

An independent, international institution based in Germany, the centre develops and promotes sustainable chemistry solutions worldwide. Its activities are geared towards moving entire supply chains to sustainable circular economy models, avoiding waste, minimising the use of hazardous chemicals, and making better use of natural resources.

Association for the Advancement of Alternatives Assessment

The Association for the Advancement of Alternatives Assessment (A4) is the only professional association solely dedicated to advancing the science, practice, and policy of alternatives assessment and informed substitution. A4 is an interdisciplinary community of researchers, practitioners, and others working collaboratively to accelerate the transition to the use of safer chemicals, materials, processes, and products.

Green Chemistry & Commerce Council

A multi-stakeholder collaborative, the Green Chemistry & Commerce Council drives the commercial adoption of green chemistry by catalysing and guiding action across all industries, sectors and supply chains.

BizNGO

A collaboration network between NGOs and businesses working together to accelerate the transition to a safer, healthy economy, BizNGO’s mission is to promote the creation and adoption of safer chemicals and sustainable materials, thereby creating market transitions to a healthy economy, healthy environment, and healthy people..

 

Categories Display