Potencialų susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos

Potencialų susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos

Remdamasi per pirmuosius REACH ir CLP reglamentų įgyvendinimo metus įgyta patirtimi, ECHA parengė integruotą reguliavimo strategiją, apimančią įvairius reguliavimo procesus. Strategija yra aiškus ir nuoseklus pagrindas, kuriuo remiantis galima pasiekti reglamentų tikslus ir prisidėti prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų, susijusių su cheminėmis medžiagomis.

 

ECHA integruotos reguliavimo strategijos tikslai
  • Veiksmingai atrinkti chemines medžiagas arba medžiagų grupes, kurios gali kelti susirūpinimą. Gaunama informacija, reikalinga jų saugumui įvertinti, kad visas likusias abejones būtų galima išsklaidyti taikant tinkamiausias reguliavimo priemones rizikai valdyti.
  • Užtikrinti tinkamą ir savalaikį visų suinteresuotųjų subjektų – ECHA, valstybių narių, Europos Komisijos ir pramonės atstovų – įsitraukimą.
  • Skatinti suinteresuotuosius subjektus pasitikėti, kad registruotojai laikosi REACH informacijos reikalavimų, skatinant geresnę komunikaciją apie saugų naudojimą tiekimo grandinėje.

Nuo 2016 m. įgyvendinama strategija tęsiamas darbas, pradėtas pagal SVHC veiksmų planą.

Bendradarbiavimas su valdžios institucijomis ir suinteresuotaisiais subjektais

Institucijų – ECHA, Europos Komisijos ir valstybių narių – bendradarbiavimas yra labai svarbus siekiant veiksmingai ir efektyviai įgyvendinti REACH ir CLP procesus pagal ECHA integruotą reguliavimo strategiją. Bendradarbiaudamos su suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant pramonės atstovus ir NVO, valdžios institucijos gali padėti užtikrinti reguliavimo veiklos skaidrumą ir nuspėjamumą ir užtikrinti, kad visos šalys būtų informuotos apie pažangą, padarytą nagrinėjant konkrečias medžiagų grupes.

Kaip procesai integruojami?

Toliau pateiktame infografike pateikiami įvairūs procesai ir jų tarpusavio sąsajos. Cheminės medžiagos reguliavimo procesas gali prasidėti bet kada ir nebūtinai vyksta tokia seka, kokia nurodyta diagramoje.

 

Potencialų susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos

EU Privacy Disclaimer

Siekdami užtikrinti, kad būtų patogu naudotis mūsų svetaine, jos tinklapiuose naudojame slapukus.