Apribojimo procesas

intro

Apribojimas – tai priemonė apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo cheminių medžiagų keliamos rizikos. Apribojimais paprastai apribojama arba uždraudžiama cheminės medžiagos gamyba, pateikimas rinkai arba naudojimas.

Kai kuriais atvejais apribojimas gali apimti specialias sąlygas, kaip antai technines priemones arba ženklinimo reikalavimus.

Apribojimas gali būti taikomas bet kuriai atskirai arba mišinyje ar gaminyje esančiai cheminei medžiagai. Jis gali būti taikomas net ir toms cheminėms medžiagoms, kurių nereikia registruoti pagal REACH reglamentą.

Apribojimai netaikomi gamybos vietoje izoliuotoms tarpinėms medžiagoms, moksliniams tyrimams ir plėtrai naudojamoms cheminėms medžiagoms ir medžiagoms, kurios riziką žmonių sveikatai kelia tik tada, kai yra naudojamos kosmetikos gaminiuose.

Žiūrėti struktūrinę schemą

Slinkti žemyn

ETAPAI

Cheminės medžiagos gamybos, pateikimo rinkai arba naudojimo apribojimas apima šiuos etapus: