REACH paaiškinimas

 

REACH yra Europos Sąjungos reglamentas, priimtas siekiant apsaugoti žmogaus sveikatą ir aplinką nuo rizikos, kurią gali kelti cheminės medžiagos, ir tuo pačiu gerinti ES chemijos pramonės konkurencingumą. Juo taip pat skatinama naudoti alternatyvius cheminių medžiagų pavojingumo vertinimo metodus tam, kad reikėtų atlikti mažiau bandymų su gyvūnais.

Iš esmės REACH taikomas visoms cheminėms medžiagoms – ne tik chemijos pramonėje, tačiau ir kasdieniniame gyvenime, pavyzdžiui, valymo priemonėse, dažuose, taip pat tokiuose gaminiuose kaip antai drabužiai, baldai ir elektros prietaisai, naudojamoms cheminėms medžiagoms. Todėl šis reglamentas turi poveikį daugeliui ES įmonių.

Įmonės privalo įrodyti, kad laikosi REACH reglamento. Siekdamos laikytis reglamento nuostatų įmonės privalo nustatyti ir valdyti cheminių medžiagų, kurias jos gamina ir tiekia ES rinkai, keliamą riziką. Jos privalo parodyti ECHA, kaip saugiai naudoti medžiagas, ir pranešti vartotojui apie rizikos valdymo priemones.

Jei rizikos suvaldyti negalima, valdžios institucijos gali keliais būdais apriboti tokių cheminių medžiagų naudojimą. Ilgainiui pačios pavojingiausios medžiagos turi būti pakeistos mažiau pavojingomis.

REACH reiškia cheminių medžiagų registraciją, įvertinimą, autorizaciją ir apribojimus. Reglamentas įsigaliojo 2007 m. birželio 1 d.

Kaip veikia REACH?

REACH nustatyta informacijos apie cheminių medžiagų savybes ir pavojingumą rinkimo bei vertinimo procedūros.

Bendrovės privalo užregistruoti savo chemines medžiagas ir kad tai padarytų, jos turi bendradarbiauti su kitomis tas pačias chemines medžiagas registruojančiomis įmonėmis.

ECHA gauna atskiras registracijos dokumentacijas ir vertina jų atitiktį, o ES valstybės narės vertina atrinktas chemines medžiagas, kad išsiaiškintų jų poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. Valdžios institucijos ir ECHA moksliniai komitetai vertina, ar galima valdyti cheminių medžiagų keliamą riziką.

Jei pavojingų cheminių medžiagų rizikos valdyti neįmanoma, valdžios institucijos gali uždrausti jas naudoti. Jos taip pat gali nuspręsti apriboti jų naudojimą arba numatyti reikalavimą gauti išankstinį leidimą.

 

REACH įtaka įmonėms

REACH turi poveikį įvairiausioms daugelio sektorių įmonėms, net ir toms, kurios gali galvoti, kad jų veikla nesusijusi su cheminėmis medžiagomis.

Iš esmės pagal REACH galite turėti vieną šių funkcijų:

gamintojas: jei gaminate chemines medžiagas savo reikmėms ar jas tiekiate kitiems (net ir skirtas eksportui), tikriausiai turėsite svarbių įsipareigojimų pagal REACH;

importuotojas: jei kažką perkate ne ES ir (arba) EEE (Europos ekonominė erdvė), tikriausiai tūrėsite tam tikrų įsipareigojimų pagal REACH. Tai gali būti pavienės cheminės medžiagos, tolimesniam perpardavimui skirti mišiniai ar gatavi gaminiai, pavyzdžiui, drabužiai, baldai ar plastiko gaminiai;

tolesnis naudotojas: daugelis įmonių naudoja chemines medžiagas kartais apie tai net nepagalvodamos, todėl jei savo gamybinėje ar profesinėje veikloje naudojate chemines medžiagas, turite pasitikrinti, ar neturite kokių nors įsipareigojimų. Jums REACH reglamente gali būti numatyta tam tikrų įsipareigojimų.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)