Skip to Content
Skip to Content

ECHA veikla apribojimų srityje

Atsižvelgdama į Europos Komisijos prašymus, ECHA parengia XV priedo apribojimo dokumentacijas, peržiūri esamus įrašus ir tiria poreikį parengti pasiūlymą dėl apribojimo. Tam tikrais atvejais ECHA tokį darbą atlieka savo iniciatyva, visų pirma jeigu į autorizacijos sąrašą įtraukta cheminė medžiaga, kuri naudojama gaminių sudėtyje, kelia nepriimtiną riziką. Šio darbo rezultatai pateikiami ataskaitoje, o apie galimus tolesnius veiksmus galima sužinoti ECHA interneto svetainėje. Parengiamojo darbo metu ECHA gali pradėti konsultacijas ir prašyti pateikti įrodymus.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live1