PPORD išlyga

Pagal REACH reglamento nuostatas neprivaloma registruoti cheminių medžiagų, jeigu jų kiekis per metus mažesnis kaip viena tona.

Siekiant toliau skatinti naujoves, cheminėms medžiagos, naudojamoms moksliniams tyrimams ir plėtrai (SR&D), jeigu jų kiekis per metus mažesnis už vieną toną, taip pat taikoma autorizacijos ir apribojimo išimtis.

Cheminėms medžiagoms, numatytoms naudoti produkto ir technologiniam tyrimui bei plėtrai (PPORD), taip pat gali būti taikoma penkerius metus galiojanti registracijos išimtis. Norint pasinaudoti šia išimti Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) turi būti įteiktas PPORD pranešimas.

Į PPORD pranešimą bendrovės turi įtraukti:

  • informaciją apie cheminės medžiagos tapatybę,
  • jos klasifikavimą,
  • su PPORD programa susijusią informaciją, ir
  • cheminės medžiagos kiekį, kurį numatoma pagaminti arba importuoti per penkerių metų išimties laikotarpį.

ECHA įvertina PPORD pranešimą ir gali nustatyti su PPORD išimtimi susijusias sąlygas. Cheminės medžiagos gamintojas arba importuotojas turi laikytis nustatytų sąlygų ir informuoti atitinkamus į PPORD veiklą įsitraukusius vartotojus.

Jeigu PPORD tikslais naudojamai cheminei medžiagai taikomas apribojimas arba autorizacija, atitinkamais sprendimais nurodoma, kaip jie taikomi PPORD. Šiais sprendimais taip pat nustatomi didžiausi cheminės medžiagos kiekiai, kurių atžvilgiu galima taikyti PPORD išimtį.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)