Dokumentacijose pateikiamos informacijos paskelbimas

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) savo svetainėje skelbia į registracijos dokumentacijas įtrauktą informaciją. Paskelbus šią informaciją, ji prieinama visiems Europos piliečiams, kad jie žinotų apie galimą jų naudojamų cheminių medžiagų riziką.

Skelbiama informacija apima cheminės medžiagos tapatybę, jos būdingų savybių tyrimų rezultatus, pavojingumo pobūdį, cheminės medžiagos lygius, kurie, kaip tikimasi, neturėtų pakenkti žmonių sveikatai arba aplinkai, cheminės medžiagos klasifikavimą ir ženklinimą bei jos saugaus naudojimo rekomendacijas.

Jeigu negaunamas prašymas išlaikyti konfidencialumą, ECHA taip pat skelbia informaciją apie cheminės medžiagos grynumą, nuo kurio priklauso klasifikavimas ir ženklinimas, bendrą cheminės medžiagos kiekį, (išsamias) tyrimų santraukas, informaciją apie saugos duomenų lapą ir prekinį pavadinimą.

Tam tikromis aplinkybėmis IUPAC pavadinimą gali būti prašoma laikyti konfidencialiu. Šiais atvejais registruotojas turi pateikti viešąjį pavadinimą, kurį ECHA galėtų naudoti sklaidos tikslais.

Prieš pateikdami savo dokumentacijas registruotojai gali prašyti, kad tam tikri duomenys būtų laikomi konfidencialiais ir pasirinkti, kuri informacija bus viešai prieinama. Konfidencialumo prašymą, kuris turi būti pagrindžiamas, galima įteikti tik dėl tam tikro duomenų rinkinio. ECHA vertina, ar toks prašymas yra pagrįstas. Jeigu konfidencialumo prašymą (-us) ECHA atmeta, registruotojas per nustatytą laikotarpį gali prašyti agentūros persvarstyti atmetimo sprendimą. 

Praktinės rekomendacijos, ką iš registracijos dokumentacijos galima skelbti ECHA svetainėje, kaip pateikti prašymą dėl tam tikrų duomenų konfidencialumo ir kaip sukurti viešą pavadinimą, pateiktos vadove „Duomenų platinimas ir konfidencialumas pagal REACH reglamentą“. Prieš pateikdami dokumentaciją registruotojai taip pat gali atlikti IUCLID platinamų duomenų pirminę peržiūrą ir sužinoti, kurie duomenys gali būti paskelbti ECHA svetainėje. 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)