Keitimasis duomenimis

Registruotojai turi dėti visas pastangas, kad duomenimis apie būdingas cheminės medžiagos savybes būtų dalijamasi sąžiningai, skaidriai ir nediskriminuojant. Tai pirmiausiai taikoma informacijai, susijusiai su bandymais su stuburiniais gyvūnais. Laikydamiesi šio reikalavimo, registruotojai sumažina registracijos išlaidas ir išvengia nebūtinų bandymų, ypač su stuburiniais gyvūnais. Jei šalims nepavyksta susitarti, kraštutiniu atveju ginčus dėl dalijimosi duomenimis gali padėti išspręsti ECHA.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)