Registracija

Įmonės privalo rinkti informaciją apie savo gaminamų ar importuojamų cheminių medžiagų savybes ir jų naudojimo būdus, jeigu jų kiekis per metus viršija vieną toną. Įmonės taip pat privalo įvertinti cheminės medžiagos keliamus pavojus ir galimą riziką.

Ši informacija ECHA perduodama parengiant registracijos dokumentaciją, į kurią įtraukiama informacija apie pavojingumą, ir, kai tinkama, rizikos, kuri gali kilti naudojant cheminę medžiagą, vertinimas, taip pat informacija apie tai, kaip reikėtų valdyti tokią riziką.

Registracijos reikalavimas taikomas atskiroms cheminėms medžiagoms, mišinio sudėtyje esančioms cheminėms medžiagoms ir, tam tikrais atvejais, gaminių sudėtyje esančioms cheminėms medžiagoms. Cheminėms medžiagoms, kurios jau yra reglamentuojamos kitais teisės aktais, pvz., vaistams arba radioaktyviosioms medžiagoms, REACH reglamento reikalavimai netaikomi iš dalies arba netaikomi visiškai.

Registracija grindžiama principu „viena cheminė medžiaga, viena registracija“. Tai reiškia, kad tos pačios cheminės medžiagos gamintojai ir importuotojai savo registraciją privalo pateikti kartu. Pateikta analitinė informacija ir informacija apie spektrą turėtų būti nuosekli ir pakankama, kad būtų galima patvirtinti cheminės medžiagos tapatybę.

Už cheminės medžiagos registraciją paprastai imamas mokestis.

 

Registruotinos cheminės medžiagos
 
Galimi cheminių medžiagų gamintojai ir importuotojai privalo pateikti ECHA užklausą dėl šių medžiagų ir paskui jas užregistruoti prieš imdamiesi gaminti šias chemines medžiagas ar jas importuoti.
 
Visos cheminės medžiagos, apie kurias pranešta pagal Pavojingų cheminių medžiagų direktyvą (taip pat vadinamą NONS), turi būti registruojamos pagal REACH reglamentą; ECHA visiems pranešimams yra suteikusi registracijos numerius. Savininkai, kuriems buvo atsiųsti pranešimai, registracijos numerius gali sužinoti iš ECHA.

 

Kas privalo atlikti registraciją?

Jūs privalote atlikti registraciją, jeigu esate:

  • ES įsisteigęs atskirų cheminių medžiagų arba mišinių sudėtyje esančių cheminių medžiagų gamintojas ar importuotojas;
  • ES įsisteigęs Rekomendacijose dėl gaminių sudėtyje esančioms cheminėms medžiagoms taikomų reikalavimų pateiktus kriterijus atitinkančių gaminių gamintojas arba importuotojas;
  • ES įsisteigęs „vienintelis atstovas“, kurį ne ES įsiteigęs gamintojas, mišinių ruošėjas arba gaminių gamintojas yra paskyręs vykdyti importuotojams taikomas registracijos prievoles.

 

 

Susijusios nuorodos

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)