Pasiūlymų atlikti bandymus nagrinėjimas

Jeigu registruotojai ketina atlikti naują bandymą, numatytą REACH reglamento IX ir X prieduose, jie privalo pateikti pasiūlymą atlikti bandymą. ECHA (pagal REACH reglamento 40 straipsnį) nagrinėja visus registruotojų pateiktus pasiūlymus atlikti bandymus ir užtikrina, kad kiekviename pasiūlyme atlikti bandymą būtų aptarta reikalinga faktinė informacija, ir vengia nereikalingų bandymų, visų pirma susijusių su stuburinių gyvūnų naudojimu.

Nepriimtini pasiūlymai atlikti bandymus

Yra keletas priežasčių, dėl kurių pasiūlymo atlikti bandymą nagrinėjimas užbaigiamas prieš jį perduodant valstybės narės kompetentingoms institucijoms. Tai apima atvejus, kai registruotojas nutraukia gamybą arba importą, atsiima pasiūlymus atlikti bandymus ir kai pasiūlymas atlikti bandymą yra nepriimtinas.

Nepriimtini pasiūlymai atlikti bandymus yra tokie pasiūlymai, kurių pagal REACH reglamentą nenumatyta nagrinėti. Tai yra atvejai, kai:

  1. pasiūlyme aptariami VII ir VIII prieduose numatyti pakitimai;
  2. bandymas yra atliekamas arba užbaigtas;
  3. pasiūlymas atlikti bandymą pateikiamas vietoj bandymo rezultatų reaguojant į ankstesnį valstybės narės kompetentingos institucijos sprendimą pagal Direktyvos dėl pavojingųjų cheminių medžiagų klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo 16 straipsnio 1 arba 2 dalį (taip pat žr. REACH reglamento 135 straipsnį); 
  4. pasiūlymas atlikti bandymą pateikiamas ECHA priėmus sprendimą dėl atitikties patikros arba cheminės medžiagos vertinimo.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)