Pasiūlymų atlikti bandymus nagrinėjimas

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

Bandymai su stuburiniais gyvūnais yra paskutinė priemonė trūkstamai informacijai apie cheminę medžiagą gauti ir taip užtikrinti REACH reglamente informacijai keliamų reikalavimų laikymąsi. ECHA išnagrinėja visus pasiūlymus, kad užtikrintų, jog bus pateikti patikimi ir tinkami duomenys ir išvengta nereikalingų bandymų su gyvūnais.

ECHA paskelbia kiekvieną pasiūlymą atlikti bandymą su stuburiniais gyvūnais ir ragina trečiąsias šalis pateikti pripažintą mokslinę informaciją ir tyrimus, kurie susiję su chemine medžiaga bei jos keliamu pavojumi ir į kuriuos ECHA galėtų atsižvelgti rengdama sprendimą dėl pasiūlymo atlikti bandymą. Ši informacija turi būti pateikta per 45 dienas.

Sprendimo projekto variantai yra šie:

  • pasiūlymo atlikti bandymą priėmimas;
  • pasiūlymo atlikti bandymą priėmimas pakeitus bandymo sąlygas;
  • pasiūlymo atlikti bandymą priėmimas arba atmetimas, reikalaujant atlikti dar vieną arba daugiau papildomų bandymų;
  • pasiūlymo atlikti bandymą atmetimas.

ECHA sprendimą priima remdamasi trečiųjų šalių pateiktu pasiūlymu ir informacija.

Kai sprendimas susijęs su kuriuo nors iš pirmųjų trijų variantų ir pateikti keli pasiūlymai atlikti bandymą su ta pačia chemine medžiaga, registruotojai turi susitarti, kas atliks bandymą.

 

Nepriimtini bandymų pasiūlymai

Pasiūlymų atlikti bandymus nagrinėjimą galima baigti prieš juos pateikiant valstybių narių kompetentingoms institucijoms. Tai gali būti daroma dėl kelių priežasčių. Priežastys gali būti registruotojo nutraukiama gamyba arba importas, pasiūlymų atlikti bandymus atšaukimas ir nepriimtinumas.

Nepriimtini pasiūlymai atlikti bandymus yra pasiūlymai, kurių nagrinėjimas pagal REACH nenumatomas. Tokių atvejų pavyzdžiai:

  1. pasiulymas yra susijes su VII ir VIII prieduose nurodytais iverciais;
  2. bandymas jau atliekamas arba jau baigtas;
  3. pasiulymas atlikti bandyma buvo pateiktas vietoje tyrimo rezultatu siekiant igyvendinti ankstesnius valstybiu nariu kompetentingu instituciju reikalavimus pagal direktyvos del pavojingu cheminiu medžiagu klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo 16 straipsnio 1 arba 2 dali (taip pat žr. REACH 135 straipsni).
     

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)