Vertinimo procesas

Web turinio atvaizdavimas

REACH reglamento paskirtis – apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, be to, jame nustatytas vertinimo procesas padeda užtikrinti, kad būtų turima pakankamai informacijos apie ES rinkoje esančias chemines medžiagas ir įmonės vykdytų teisės aktuose joms nustatytus reikalavimus.

Vertinimas apima dvi sritis:

  • dokumentacijos vertinimą – ECHA patikrina, ar registracijos dokumentacijoje pateikta teisės aktuose reikalaujama informacija apie cheminę medžiagą;
  • cheminės medžiagos vertinimą – nustačiusios konkrečius susirūpinimą keliančius klausimus, cheminę medžiagą vertina valstybės narės.

Po vertinimo iš registruotojų gali būti reikalaujama pateikti arba surinkti daugiau informacijos apie cheminę medžiagą.

Slinkti žemyn

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)