Vertinimas

ECHA ir valstybės narės vertina įmonių pateiktą informaciją, kad išnagrinėtų registracijos dokumentacijų ir pasiūlymų atlikti bandymus kokybę. Taip  siekiama nustatyti, ar atitinkama cheminė medžiaga kelia riziką žmonių sveikatai arba aplinkai.

Atliekant vertinimą pagal REACH reglamentą, daugiausia dėmesio skiriama trims skirtingoms sritims:

  • registruotojų pateiktų pasiūlymų atlikti bandymus nagrinėjimui;
  • registruotojų pateiktų dokumentacijų atitikties patikrai;
  • cheminės medžiagos vertinimui.

Atlikus vertinimą, registruotojų gali būti prašoma pateikti papildomą informaciją apie cheminę medžiagą.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)