Skip to Content
Skip to Content

Mišinių ruošėjai

Mišinių ruošėjai yra tolesni naudotojai, kurie gamina mišinius ir paprastai tiekia juos toliau tiekimo grandine arba tiesiogiai vartotojams. Jie sumaišo tarpusavy medžiagas ir (arba) mišinius taip, kad šio proceso metu neįvyktų jokia cheminė reakcija. Tokie mišiniai apima, pavyzdžiui, dažus, klijus, kosmetiką, tepimo priemones, valymo priemones ir diagnostinius rinkinius.

Šiais puslapiais siekiama suteikti tinkamą ir naudingą informaciją, kuri padėtų mišinių ruošėjams įvykdyti REACH ir CLP reglamentuose numatytas prievoles. Pagrindinės tolesnių naudotojų teisinės prievolės yra išdėstos Tolesnių naudotojų vaidmenų ir prievolių puslapyje. Prievolė teikti informaciją apie chemines medžiagas taip pat taikoma ir tiekėjams.

Mišinių ruošėjai

 

Kaip mišinių ruošėjų, suteikiant atitinkamą informaciją savo tiekėjams ir klientams, jūsų vaidmuo yra svarbus stiprinant saugų cheminių medžiagų naudojimą.

Kai jūs pateikiate savo tiekėjams informaciją apie tai, kaip jūsų mišiniai yra naudojami praktikoje, tai padeda medžiagų registruotojams į jų teikiamus cheminės saugos vertinimus įtraukti faktines naudojimo sąlygas. Registruotojai, savo ruožtu, tuomet gali jums pateikti tinkamus ir tikroviškus poveikio scenarijus.

Kartu su suinteresuotųjų šalių organizacijomis, mes dirbame siekdami pagerinti ir sunorminti tiekimo grandinės narių komunikaciją, atsižvelgdami į cheminės saugos ataskaitos / poveikio scenarijaus (CSR/PS) veiksmų planą, žr. 2 ir 4 veiklos sritis.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live2