Skip to Content
Skip to Content

Kiti klausimai, susiję su tolesniais naudotojais

Kiti klausimai, susiję su tolesniais naudotojais

Tolesni naudotojai ir REACH registracija

Jei savo veiklai ES naudojate chemines medžiagas, jums gali būti taikomi REACH registracijos terminai. Vėliausias esamų cheminių medžiagų registravimo terminas − 2018 m. gegužės 31 d.; jis taikomas ES/EEE pagamintoms ar į jas importuotoms cheminėms medžiagoms, kurių kiekis sudaro 1–100 tonų per metus.

Jei tiekėjai cheminių medžiagų nebus įregistravę iki 2018 m. gegužės 31 d., bet turėjo tai padaryti, jie nebegali jų tiekti. Vis dėlto galite imtis veiksmų savo verslui apsaugoti.

1. Identifikuokite jūsų verslui labai svarbias chemines medžiagas.

 • Joms priskiriamos ir mišinių sudėtyje esančios cheminės medžiagos. Jei pasikliaujate ES pagamintais gaminiais, kurių gamybai gali būti naudojamos cheminės medžiagos, apie REACH registracijos būseną klauskite savo tiekėjų.
   

2. Patikrinkite, ar cheminės medžiagos jau įregistruotos. 

 • Registruotų medžiagų sąrašas yra pateiktas ECHA svetainėje. Taip pat galite matyti, kas jas įregistravo.
   

3. Patikrinkite, ar chemines medžiagas reikėtų registruoti.

 • Tikėtina, kad cheminė medžiaga turėtų būti įregistruota, jei jūsų tiekėjas gamina ar importuoja daugiau nei vieną toną per metus. Neprivaloma registruoti tam tikrų tipų cheminių medžiagų, pvz., gamtinių medžiagų ar cheminių medžiagų, kurios registruojamos arba licencijuojamos pagal kitas teisėkūros sąlygas., pvz., maiste esančių cheminių medžiagų.
 

4. Kalbant apie neįregistruotas medžiagas, išsiaiškinkite, ar jūsų tiekėjai ruošiasi jas įregistruoti. 

 • Turėkite omenyje, kad teigiamas atsakymas ar preliminari registracija neužtikrina, kad tiekėjas sieks cheminę medžiagą įregistruoti.
   

5. Jei būtina, ieškokite kitų tiekėjų. 

 • Cheminę medžiagą įregistravusias bendroves galima rasti ECHA svetainėje.
   

6. Patikrinkite, ar jūsų naudojimo būdai bus įregistruoti, ypač, jei cheminę medžiagą naudojate nauju būdu.

 • Cheminių medžiagų naudotojai turi teisę pranešti tiekėjams apie savo naudojimo būdus, kad jie būtų įregistruoti. Tai padeda užtikrinti, kad jūsų naudojimo būdas bus įtrauktas į poveikio scenarijus, kuriuos gausite vėliau.
 • Jei veiklą vykdote organizuotame sektoriuje, jūsų sektoriaus organizacija gali sukurti naudojimo schemas, kuriose sutartu formatu būtų aprašyti tipiniai naudojimo būdai ir sąlygos ir kurias registruotojai galėtų patogiai naudoti. Taip taupomas laikas, nes nereikia kreiptis tiesiogiai į jūsų tiekėją. 
 

7. Jei nė vienas tiekėjas cheminės medžiagos įregistruoti neketina, apsvarstykite galimybę importuoti tiesiogiai. 

 • Jei importuojate daugiau nei vieną toną cheminės medžiagos per metus, turite ją įregistruoti. 
 • Jei kiekiai yra mažesni nei 10 tonų per metus, registracijos reikalavimai yra ne tokie detalūs.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live1