Skip to Content
Skip to Content

Daugiau apie tolesnio naudotojo pareigas

Daugiau apie tolesnio naudotojo pareigas

Kai tolesni naudotojai gauna cheminės medžiagos ar mišinio išplėstinį SDL, jie turi nustatyti, ar jų naudojimo būdas yra nurodytas poveikio scenarijuje (ES) arba informacijoje apie saugų mišinių naudojimą (SUMI), pridėtoje prie SDL. Mišinių ruošėjai taip pat turi atsižvelgti į tai, kaip jų klientai naudos jų paruoštus mišinius.

Jei tolesni naudotojai nori patikrinti, ar jų naudojimo būdas yra patvirtintas, jie turi:

  1. surinkti informaciją apie tai, kaip cheminė medžiaga naudojama;
  2. nustatyti, ar faktinis naudojimas ir naudojimo sąlygos atitinka gautame poveikio scenarijuje aprašytas sąlygas.

Jei naudojimo būdas yra patvirtintas, tolesni naudotojai turėtų dokumentuoti patikrinimą ir, jei būtina, pateikti klientams reikiamą informaciją apie saugų naudojimą. Jei naudojimo būdas nėra patvirtintas, tolesni naudotojai turi kelias pasirinktis:

  • įgyvendinti naudojimo sąlygas, aprašytas gautame poveikio scenarijuje; arba
  • pateikti duomenis apie savo naudojimo būdą tiekėjui ir paprašyti jo pateikti atnaujintą poveikio scenarijų;
  • pakeisti cheminę medžiagą kita chemine medžiaga, kuriai poveikio scenarijaus nereikia arba kuriai turimi poveikio scenarijai apima jų naudojimo sąlygas; arba pakeisti procesą tokiu, kuriam ta cheminė medžiaga nebūtina;
  • rasti kitą tiekėją, kuris pateikia cheminę medžiagą arba mišinį su poveikio scenarijumi, atitinkančiu jų naudojimo būdą; arba
  • parengti tolesnio naudotojo cheminės saugos ataskaitą (DU CSR).

Ir šiuo atveju tolesni naudotojai, jei būtina, turi pateikti savo klientams informaciją apie saugų naudojimą ir galbūt jiems gali tekti apie tai pranešti ECHA.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live2