Skip to Content
Skip to Content

 Apie tolesnius naudotojus

 Apie tolesnius naudotojus

kas yra tolesnis naudotojas

Tolesniais naudotojais vadinami naudotojai, kurie naudoja chemines medžiagas pagal REACH ir CLP. Tai yra bendrovės arba atskiri asmenys:

  • esantys Europos Sąjungoje arba Europos ekonominėje erdvėje,
  • kurie vykdydami savo pramoninę veiklą,
  • naudoja cheminę medžiagą atskirai arba mišinio pavidalu.

 

Pavyzdžiai

  • Mišinių ruošėjai: gamina mišinius, kurie paprastai tiekiami tolesnėms grandims, pvz., dažus, klijus ir valiklius.
  • Galutiniai naudotojai: naudoja chemines medžiagas arba mišinius, bet jų toliau netiekia. Pavyzdžiui, klijų, dangų ir spaustuvinių dažų, tepimo priemonių, valiklių, tirpiklių ir cheminių reagentų, pvz., baliklių, naudotojai. Tai gali būti gaminių gamintojai.
  • Gaminių gamintojai: deda chemines medžiagas arba mišinius į medžiagas arba ant jų, kad gautų gaminį. Pavyzdžiui, tekstilė, pramonės įranga, buitinė technika ir transporto priemonės (komponentai ir gatavos prekės).
  • Pilstytojas: perpila chemines medžiagas ar mišinius iš vienos taros į kitą, paprastai tai daroma atliekant perpakavimo arba pervadinimo veiksmus.
  • Reimportuotojai: importuoja pačią cheminę medžiagą ar cheminę medžiagą mišinio sudėtyje, kuri anksčiau buvo pagaminta ES ir kažkieno registruota toje pačioje tiekimo grandinėje.
  • Importuotojas, kai jis yra „tik vienintelis atstovas": importuotojai yra tolesni naudotojai, jei jų ne Bendrijoje įsisteigęs tiekėjas paskyrė vienintelį atstovą Bendrijoje įsisteigusio registruotojo funkcijai vykdyti.

Platintojai, kurie tik sandėliuoja ir platina cheminę medžiagą, nėra tolesni vartotojai, bet jie turi įsipareigojimų dėl informacijos srauto tiekimo grandinėje. Jie yra tolesni naudotojai, jei, pvz., liečia cheminę medžiagą ją pernešdami arba skiesdami. Vartotojai, kurie naudoja chemines medžiagas, nėra tolesni naudotojai. 

 

Terminai, susiję su tolesniais naudotojais

Tolesni naudotojai dirba įvairiose gamybos vietose bei įvairioje aplinkoje ir jų darbo aplinkai apibūdinti vartojami konkretūs terminai. Kai cheminė medžiaga naudojama gamykloje ar kitoje pramoninės gamybos vietoje, sakoma, kad ji naudojama pramoninės gamybos vietose. Kai tolesnis naudojimas vyksta ne pramoninės gamybos vietose (pvz., statybų aikštelėse, administraciniuose pastatuose, amatų dirbtuvėse), laikoma, kad medžiagą „plačiai naudoja profesionalūs darbuotojai".
 
Galutinių naudotojų taikomi aplinkos, sveikatos ir saugos (ASS) valdymo metodai apibūdinami terminais „pažangūs" ir „pagrindiniai". Pažangūs metodai yra susiję su darbuotojų mokymu, tinkamomis darbo instrukcijomis, darbo priežiūra ir reguliariu valymu bei technine priežiūra. Terminai „pramoninė aplinka" ir „darbinė aplinka" taip pat vartojami, kad būtų galima parodyti pažangius ir pagrindinius ASS valdymo metodus.
 
Pvz., „automobilių dažymas aerozoliniais dažais specialioje automobilių dirbtuvėje" reiškia, kad medžiagas plačiai naudoja profesionalūs darbuotojai. Jei ASS valdymas yra aukšto lygio, jis apibūdinamas kaip „pažangus" arba „pramoninės aplinkos".

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live1