IPS aplinkraštis

IPS aplinkraštis – tai dukart per metus Roterdamo konvencijos sekretoriato leidžiamas leidinys. Tai svarbiausias IPS procedūros įgyvendinimo ir keitimosi informacija apie pavojingas chemines medžiagas dokumentas.

Aplinkraštyje teikiama naujausia informacija apie Konvencijos šalių konferencijos sprendimus ir apibendrinami atitinkami nacionaliniai reguliavimo veiksmai ir pasiūlymai įtraukti labai pavojingus pesticidų preparatus į IPS procedūrą. Jame taip pat informuojama apie naujus Konvencijos šalių atsakymus dėl importo ir nurodomi visi aktualūs pranešimai apie kiekvieną cheminę medžiagą, kuriai taikoma IPS procedūra.

 

PIC Circulars

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)