Reikalavimas gauti aiškų sutikimą

 

Norint eksportuoti Išankstinio pranešimo apie sutikimą (IPS) reglamento I priedo 2 ir 3 dalyje nurodytas chemines medžiagas, reikalaujama ne tik apie jas pranešti, bet ir turėti galiojantį aiškų ES nepriklausančios importuojančios valstybės paskirtosios nacionalinės institucijos sutikimą. Šis reikalavimas gali būti netaikomas tik išimtinėmis aplinkybėmis:

  • Jei importuojanti šalis  nepateikia jokio atsakymo per 60 dienų nuo aiškaus sutikimo prašymo pateikimo dienos ir įvykdytos visos Reglamento 649/2012 14 straipsnio 7 dalyje nurodytos sąlygos, eksportuotojas  gali pasiūlyti netaikyti aiškaus sutikimo reikalavimo.
  • Jei cheminė medžiaga, apie kurią buvo pranešta, įtraukta į I priedo 2 dalį ir ją numatyta eksportuoti į vieną iš EBPO šalių, gali būti svarstomas pasiūlymas netaikyti aiškaus sutikimo reikalavimo. Prašydamas netaikyti šio reikalavimo, eksportuotojas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad cheminei medžiagai suteikta licencija, kad ji yra užregistruota ir patvirtinta atitinkamoje EBPO šalyje.

Šis reikalavimas priedo 3 dalyje išvardytoms cheminėms medžiagoms netaikomas, jei teigiamas atsakymas dėl importo paskelbiamas Roterdamo konvencijos IPS aplinkraštyje ir atitinkami tam tikri kriterijai.

Aiškus sutikimas galioja ir tolesniam eksportui trejus kalendorinius metus, jei nenurodyta kitaip aiškaus sutikimo suteikimo sąlygose. Šiuos trejus metus bet kuri ES įmonė turi teisę eksportuoti tą pačią cheminę medžiagą į aiškų sutikimą suteikusią šalį (jei tai numatyta sutikimo suteikimo sąlygose). Vis dėlto tokia įmonė privalo įvykdyti kasmetinio pranešimo ir ataskaitos teikimo reikalavimus. ECHA tvarko visų esamų ir naujų pranešimų ir atsakymų dėl aiškaus sutikimo duomenų bazę. 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)