Informavimas apie informacijos mainus

IPS reglamente nustatyta, kad ECHA, Europos Komisija ir valstybių narių paskirtosios nacionalinės valdžios institucijos turi teikti informaciją apie chemines medžiagas, kurioms taikomas šis reglamentas, ES nepriklausančių šalių institucijoms.

Ši informacija gali būti mokslinio, techninio, ekonominio arba teisinio pobūdžio ir gali apimti toksikologinę, ekotoksikologinę ir saugos informaciją.

Kas dvejus metus ECHA paruoš pateiktos informacijos santrauką ir paskelbs ją savo svetainėje. Šioje santraukoje taip pat aprašomi pagal Roterdamo konvencijos nuostatas viešai paskelbtų cheminių medžiagų, kurioms taikomas IPS reglamentas, reguliavimo veiksmai.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)