CLP viktorina

Dėmesio! Keičiasi cheminių medžiagų klasifikavimas ir ženklinimas! Senos piktogramos su oranžiniu fonu Europos Sąjungoje keičiamos naujomis su baltu fonu.

Šiomis etiketėmis pažymėti produktai gali būti pavojingi, jei naudojami netinkamai. Norėdami produktus naudoti saugiai, įsitikinkite, kad žinote, kas nurodyta jų etiketėse ir perskaitykite naudojimo instrukcijas.
 

Dalyvaukite viktorinoje.

Pasitikrinkite, ar gerai žinote simbolius.

Skaitykite etiketes.

Būkite atsargūs!
 

Categories Display