Paraiškų teikimo ir vertinimo procedūra

Paraiškas atlikti cheminio panašumo patikrą įmonės teikia naudodamos elektronines dokumentacijos pateikimo priemones. Paraiškos ECHA teikiamos per R4BP 3 platformą kaip IUCLID rinkmena. Jeigu teikiama bendra paraiška, vienas iš pareiškėjų pirmiausia turėtų susisiekti su ECHA per ECHA pagalbos tarnybą ir gauti bendros paraiškos numerį.

Šioje diagramoje pateikiama paraiškos atlikti cheminio panašumo patikrą procedūros apžvalga.

Etapai

Paraiškos nagrinėjimo procedūrą sudaro keletas etapų. Norint pradėti kitą paraiškos nagrinėjimo etapą, būtina užbaigti kiekvieną ankstesnį etapą. Svarbu, kad pareiškėjas laikytųsi visų taikomų terminų; kitaip paraiška procedūros metu bus atmesta.

 

Paveikslas

Bendra paraiška: vienas iš pareiškėjų susisiekia su ECHA, kad gautų bendros paraiškos numerį.

 
Paveikslas

Individuali paraiška: pareiškėjas paraišką teikia per R4BP 3 platformą.

Bendra paraiška: visi pareiškėjai teikia savo paraiškas.

 
Paveikslas

ECHA patikrina, ar pateiktos paraiškos ir duomenų formatas yra tinkamas ir per R4BP 3 platformą nusiunčia sąskaitą dėl mokėtinų mokesčių.

 
Paveikslas

Pareiškėjas susijusius mokesčius ECHA sumoka per 30 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos.

 
Paveikslas

ECHA priima paraišką ir pradeda vertinti cheminį panašumą.

 
Paveikslas

Jei norint atlikti vertinimą reikia papildomos informacijos, ECHA prašo, kad pareiškėjas pateiktų trūkstamą informaciją. Tokiu atveju ECHA nurodo konkretų terminą, per kurį pareiškėjas turi pateikti šią informaciją.

 
Paveikslas

Pareiškėjas per 15 dienų gali pateikti pastabas dėl vertinimo rezultato.

 
Paveikslas

ECHA priima galutinį sprendimą.

 

Dalyviai

Pagrindiniai dokumentacijos pateikimo dalyviai yra:

Pareiškėjai

Pareiškėjai turi pateikti dokumentacijas, kuriose būtų visa svarbi informacija, susijusi su cheminio panašumo patikra, ir ECHA paprašius pateikti papildomos informacijos. Pareiškėjai atsako už dokumentacijose pateiktų duomenų kokybę.

ECHA

ECHA turi užtikrinti, kad dokumentacijoje pateikta informacija atitiktų reikalaujamą formatą. ECHA taip pat atlieka cheminio panašumo patikrų vertinimą ir užtikrina, kad dokumentacijos pateikimo procedūra vyktų laikantis nustatytų terminų.
 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)