Cheminio panašumo patikros paslauga

Bendrovės gali ECHA paprašyti atlikti jų veikliosios medžiagos cheminio panašumo patikrą tais atvejais, kai galutinis sprendimas dėl veikliosios medžiagos patvirtinimo dar nepriimtas. Tai galima padaryti, kai veiklioji medžiaga yra vertinama pagal Biocidinių produktų reglamentą (BP) (Reglamentą (ES) Nr. 528/2012), įskaitant kai veikliosios medžiagos dokumentacija pateikta pagal Biocidinių produktų direktyvą 98/8/EB arba kai bendrovės dar nepateikė paraiškos dėl veikliosios medžiagos patvirtinimo.

Cheminio panašumo patikra yra į BPR 54 straipsnyje aprašytą techninio lygiavertiškumo vertinimą panašus vertinimas. Tačiau, taikant šią patikrą, vertinama tik iš vieno gamintojo gautos veikliosios medžiagos tapatybė ir cheminė sudėtis, taip siekiant nustatyti jos panašumą į tos pačios, bet iš kito gamintojo gautos, medžiagos cheminę sudėtį.

Cheminio panašumo patikra nuo techninio lygiavertiškumo vertinimo pagal BPR 54 straipsnį skiriasi tuo, kad sprendimas dėl veikliosios medžiagos patvirtinimo dar nepriimtas, todėl oficialus nurodomas veikliosios medžiagos gamintojas dar nenustatytas.

Paslauga skirta teikti šiais atvejais:

a) teikiant individualias paraiškas. Biocidinės veikliosios medžiagos, kuri pateikta vertinti pagal Biocidinių produktų direktyvą 98/8/EB arba Biocidinių produktų reglamentą (ES) Nr. 528/2012, bet dėl kurios patvirtinimo dar nepriimtas galutinis sprendimas, vienas pakaitinis gamintojas lyginamas su vertinti pateiktoje šios biocidinės veikliosios medžiagos dokumentacijoje nurodytu (-ais) gamintoju (-ais).

b) teikiant bendras paraiškas. Rengiantis pateikti bendrą paraišką dėl veikliosios medžiagos patvirtinimo pagal Biocidinių produktų reglamentą (ES) Nr. 528/2012, lyginami du arba daugiau tos pačios veikliosios medžiagos gamintojų.

Cheminio panašumo patikros paslauga yra papildoma ECHA teikiama paslauga, kuri nebuvo numatyta pagal BPR ir yra savanoriško pobūdžio. Kaip nustatyta ECHA valdančiosios tarybos sprendime 31/2013, už paslaugą imamas mokestis, kurio dydis priklauso nuo atliktino vertinimo apimties.

Norėdamos paprašyti atlikti cheminio panašumo patikrą, bendrovės turi pateikti ECHA paraišką per R4BP 3. 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)