Produktų grupė

Biocidinių produktų grupė yra grupė, į kurią įeina panašios paskirties biocidiniai produktai, kuriuose yra tokių pat savybių turinčių veikliųjų medžiagų. Biocidinių produktų grupei taip pat nustatomi produktų sudėties nukrypimai, taip siekiant užtikrinti, kad nepadidėtų rizikos lygis arba kad nesumažėtų produkto veiksmingumas. Biocidinių produktų grupės sąvoka sukurta remiantis Biocidinių produktų direktyvoje 98/8/EB vartojama receptūrų sąvoka.

Visiems vienai biocidinių produktų grupei priklausantiems produktams pagal Biocidinių produktų reglamentą taikoma bendra autorizacija. 

Kitaip tariant, keli biocidiniai produktai gali būti priskirti bendros autorizacijos grupei, jeigu grupei priskirtų produktų sudėties skirtumai neviršija nustatyto intervalo. Sudėtis gali priklausyti nuo veikliųjų medžiagų koncentracijos sumažinimo arba nuo neveikliųjų medžiagų koncentracijos nukrypimų. 

Be to, leidžiama produktų grupei priklausančiuose produktuose esančias neveikliąsias medžiagas pakeisti kitomis neveikliosiomis medžiagomis, kurios kelia tokią pat arba mažesnę riziką.

Tačiau visi biocidinių produktų grupei priklausantys produktai klasifikavimo, pavojingumo ir atsargumo frazių požiūriu turi būti tokio pat arba mažesnio žalingumo nei pirmiau autorizuoti produktai.

Pranešimas

Autorizuotai produktų grupei priklausančių produktų sudėtis gali skirtis neviršijant tam tikro vertinant nustatyto intervalo. Atliekant tipinių grupei priklausančių produktų vertinimą, nustatomi biocidinių produktų grupės autorizacijos priimtinumo intervalai.

Jeigu naujo produkto sudėtis patenka į nustatytus intervalus, autorizacijos liudijimo turėtojas privalo tik pranešti apie produktą valdžios institucijoms prieš 30 dienų iki naujo produkto pateikimo rinkai. Pranešimai dėl produkto pateikimo nacionalinei rinkai turi būti siunčiami atitinkamai kompetentingai institucijai, kuri biocidinių produktų grupei išdavė nacionalinį autorizacijos liudijimą. Jeigu tai Sąjungos autorizacija, pranešimas turi būti siunčiamas ECHA ir Komisijai. Visi pranešimai turi būti siunčiami per R4BP 3.

Tačiau produktai gali būti pateikiami rinkai ir nepranešus, jeigu nukrypimai susiję tik su dažais, kvapais arba pigmentais ir neviršija leidžiamų intervalų. 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)