Dokumentacijos teikimas Sąjungos autorizacijos liudijimui gauti

Paraiškos teikiamos IUCLID rinkmenos pavidalu per sistemą R4BP 3.

Diagramoje pavaizduotas dokumentacijos teikimo procesas. 

Etapai

Autorizacija atliekama keliais etapais. Kad paraišką būtų galima perduoti į kitą etapą, turi būti baigtas pirmesnis etapas. Svarbu, kad pareiškėjas laikytųsi visų nustatytų terminų, nes kitaip procedūros metu paraiška bus atmesta.

Image

ECHA patikrina, ar paraiška ir duomenys pateikti tinkamu formatu.

 
Image

Pareiškėjas per 30 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos sumoka ECHA susijusius mokesčius.

 
Image

ECHA priima paraišką; vertinančioji kompetentinga institucija per 30 dienų patikrina paraiškos tinkamumą (išsamumo patikra).

 
Image

Pareiškėjas per 30 dienų sumoka vertinančiajai kompetentingai institucijai susijusius mokesčius.

 
Image

Nustačiusi, kad dokumentacija neišsami, vertinančioji kompetentinga institucija paprašys pateikti trūkstamą informaciją; pareiškėjas turės tai padaryti per 90 dienų.

 
Image

Pradedamas dokumentacijos vertinimas.

 

Veikėjai

Toliau nurodyti pagrindiniai dokumentacijų teikimo procedūros veikėjai.

Pareiškėjai

Pareiškėjai yra atsakingi už jų dokumentacijose pateiktų duomenų kokybę. Informaciją apie savo biocidinius produktus jie privalo pateikti dokumentacijos arba sutikimo rašto pavidalu. Vertinančiajai kompetentingai institucijai paprašius, jie per nustatytą terminą privalo pateikti papildomą informaciją. Be to, pareiškėjai turi pateikti biocidinio produkto charakteristikų santraukos projektą ir kiekvienos tame biocidiniame produkte esančios veikliosios medžiagos dokumentaciją arba sutikimo raštą.

ECHA

ECHA privalo užtikrinti, kad dokumentacijose pateikiama informacija būtų tinkamo formato. Be to, ECHA užtikrina, kad teikimo procedūra būtų atliekama laikantis nustatytų grafikų.

Vertinančioji kompetentinga institucija

Vertinančioji kompetentinga institucija yra atsakinga už paraiškos dokumentų patikrinimą ir pareiškėjo pateiktos dokumentacijos įvertinimą.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)