Apeliacijų teikimo ir nagrinėjimo tvarka

Tam tikrus ECHA sprendimus, kurie išvardyti REACH reglamento 91 straipsnyje ir Biocidinių produktų reglamento 77 straipsnyje, galima apskųsti ECHA Apeliacinei komisijai.

Apeliacinėms byloms taikomos taisyklės išdėstytos darbo tvarkos taisyklėse .

Siekdama padėti šalims įvykdyti teisinius reikalavimus ir kuo tinkamiau parengti savo skundą, Apeliacinė komisija parengė praktinius nurodymus.

Tuo pačiu tikslu Apeliacinė komisija paskelbė specialias formas ir pagalbinį kontrolinį sąrašą. Naudoti formas nėra privaloma, bet labai rekomenduojama.

Apeliacijų dokumentacijos rengimo formos

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)