Viešosios konsultacijos

Dėl pasiūlymų nustatyti apribojimą (kurie išdėstomi pagal XV priede rengiamoje apribojimo ataskaitoje) ir SEAC nuomonės projektų turi būti rengiamos viešos konsultacijos. ECHA per parengiamąjį pasiūlymo dėl apribojimo etapą taip pat prašo pateikti pastabas ir įrodymus, be kita ko, susijusius su įvairiais ECHA rengiamais dokumentais apribojimų tema, pvz., ataskaitomis dėl gaminių sudėtyje naudojamų cheminių medžiagų ir rekomendacijomis dėl apribojimo įrašų.

Pastabas gali teikti visi asmenys. Tikėtina, kad didžiausią suinteresuotumą parodys įmonės, pramonei ar pilietinei visuomenei atstovaujančios organizacijos, pavieniai piliečiai, taip pat valdžios institucijos. Pastabų laukiama iš ES šalių, taip pat iš ES nepriklausančių šalių.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)