Pasiūlymo taikyti apribojimą rengimas

Valstybė narė arba ECHA Europos Komisijos prašymu gali pasiūlyti nustatyti apribojimus, jei nustato, kad rizikos, kuri kyla dėl cheminės medžiagos gaminimo, pateikimo rinkai (įskaitant importą) arba naudojimo, klausimą reikia spręsti Sąjungos lygmeniu. ECHA taip pat gali siūlyti apribojimą taikyti gaminiams, kurių sudėtyje yra į kandidatinį sąrašą įtrauktų cheminių medžiagų (XIV priedas).

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)