Skip to Content
Skip to Content

Gamintojai

Gamintojai

Pagal REACH reglamentą esate gamintojas, jeigu esate fizinis ar juridinis asmuo ir

  • esate įsisteigęs EEE ir
  • gaminate cheminę medžiagą arba vykdote jos gavybą.

Nesate gamintojas, jeigu:

  • tik sumaišote medžiagas arba naudojate chemines medžiagas gaminiams gaminti; tokiu atveju esate tolesnis naudotojas.

Daugiau apie registraciją žr. mūsų interneto svetainės pagalbos skiltyje registracijos klausimais ir REACH 2018 skirtuose puslapiuose.

Norint saugiai gaminti ir tvarkyti chemines medžiagas, reikia turėti informacijos ir žinių apie jų savybes, keliamus pavojus, naudojimo būdus ir riziką, kurią gali kelti tos chemines medžiagos.

Jūsų pareiga – pateikti tokią informaciją valdžios institucijoms ir patarti savo klientams, kaip saugiai naudoti jūsų chemines medžiagas. Pagrindinis būdas tai padaryti – atlikti registraciją (teikti informaciją valdžios institucijoms), pateikti savo klientams išplėstinius saugos duomenų lapus ir savo produktams naudoti tinkamą pavojingumo ženklinimą. Taip pat privalote supažindinti su tokia pat informacija savo darbuotojus ir jų atstovus.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live2