Informacija apie chemines medžiagas, kurioms taikomi apribojimai

Cheminėms medžiagoms, mišiniams ir (arba) gaminiams taikomi apribojimai yra išdėstyti REACH reglamento XVII priede. Rizikos vertinimo komiteto ir Socialinės ir ekonominės analizės komiteto nuomonėse pateikiami pasiūlymų dėl apribojimų moksliniai pagrindimai. Papildomi su apribojimais susiję paaiškinimai gali būti pateikti klausimų ir atsakymų forma ir gairėse.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)