Užregistruotos cheminės medžiagos

Užregistruotos cheminės medžiagos

Užregistruotos cheminės medžiagos

Please note:

We have successfully adapted to the latest IUCLID format, and have resumed processing dossiers since 3 March 2022. Over the coming weeks we will catch up with the backlog of submissions since 14 October 2021, and expect to have all outstanding data online in approximately one month’s time. Please be aware that any new submissions will be at the back of the processing queue, and will be correspondingly delayed before publication. We appreciate your understanding in this matter.

DISSEMINATION
PLATFORM

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation

Registered Substances Factsheets

Substances which have been registered and can be placed on the EEA market by those companies with a valid registrationNo results were found
Name EC / List no. CAS no. Registration Status Registration type Submission type Total tonnage band Last Updated Details
(-)-trans-4-(4'-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine
BRL 29226
406-030-4 105812-81-5 Active Intermediate Individual Intermediate use only 04-06-2010 View substance registered dossier
(-)-trans-4-(4'-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine
BRL 29226
406-030-4 105812-81-5 Active NONS Joint Tonnage data confidential 30-03-2021 View substance registered dossier
(-)-trans-4-(4'-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine
BRL 29226
406-030-4 105812-81-5 Active Intermediate Individual Intermediate use only 20-12-2012 View substance registered dossier
(-)-trans-4-(4'-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine
BRL 29226
406-030-4 105812-81-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 28-04-2016 View substance registered dossier

Duomenys gauti iš registracijos dokumentacijų, pateiktų ECHA iki datos, kuri nurodyta kaip naujausios informacijos pateikimo data. Informacija apie bendrą kiekio tonomis lygį renkama iš visų dokumentacijų, išskyrus dviem atvejais: jei kiekį tonomis prašoma laikyti konfidencialiu ir jei tam tikras cheminės medžiagos kiekis naudojamas kaip tarpinė medžiaga skirtingai cheminei medžiagai gaminti. Paskelbtas bendras kiekio tonomis lygis nebūtinai atitinka įregistruotą (-us) kiekio tonomis lygį (-ius).

Tam tikra informacija apie registruotas chemines medžiagas gali priklausyti trečiosioms šalims. Todėl norint naudotis tokia informacija, gali būti reikalingas išankstinis trečiosios šalies savininkų leidimas. Išsamesnės informacijos rasite teisiniame pranešime.

Atkreipiame dėmesį, kad informacija apie registruotų cheminių medžiagų chemines savybes pateikiama tiesiogiai portale „eChemPortal"

EU Privacy Disclaimer

Siekdami užtikrinti, kad būtų patogu naudotis mūsų svetaine, jos tinklapiuose naudojame slapukus.